Wczesne
wspomaganie
rozwoju

Wiedza o zaburzeniach wieku rozwojowego stale się pogłębia. Dziś wiemy już, że warunkiem najbardziej optymalnego wyrównywania się trudności rozwojowych jest jak najszybsze objęcie pomocą dziecka i jego rodziny.

zobacz więcej

Psychoterapia
poznawczo
behawioralna

Psychoterapia poznawczo behawioralna jest metodą terapeutyczną o udowodnionej naukowo skuteczności.

zobacz więcej

Szkolenia
i warsztaty

Nasz autorski program przeznaczony dla dzieci i młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu społeczno – emocjonalnym.

zobacz więcej
Centrum Diagnozy i Terapii ENGRAM w Kielcach

Oferujemy szeroką pomoc diagnostyczną i terapeutyczną dzieciom i dorosłym. Nasz zespół to grono wykwalifikowanych specjalistów, posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Uważamy, że przyjście do specjalisty ze swoją trudnością lub problemem bliskiego człowieka nierzadko łączy się ze stresem, niepokojem. Dlatego w naszej Poradni najważniejsze jest stworzenie przyjaznej, ciepłej atmosfery zrozumienia, w której łatwiej będzie rozmawiać i wytyczać kierunki pomocy. Szczególnie nasi mali pacjenci wymagają od nas ciepłej, kreatywnej postawy i poczucia humoru, bo nic tak jak uśmiech nie pomaga przełamywać pierwszych lodów.

zobacz więcej

22.06.2020

Trening budowania pozytywnej samooceny dla dzieci i młodzieży

  Uwaga, mamy dla Was nowe zajęcia! Często Rodzice pytają nas o zajęcia grupowe, które pomogłyby ich Dzieciom w podniesieniu samooceny, w lepszym poczuciu się z samym sobą, w zmniejszeniu niepokoju i nieśmiałości w kontaktach z innymi, polubieniu siebie.  Wychodzimy naprzeciw osobom, którzy mają poczucie niepewności, niedocenienia, zamkniętych  w sobie, bez dążeń samorealizacyjnych. [...]

Zobacz więcej

27.04.2020

Zarządzanie czasem dla młodzieży

Jak dużo czasu poświęcamy na aktywności, które wydają się być bezcelowe? Jak bardzo chaotycznie kierujemy swoim czasem? Mimo tego, że większość z nas świadomie bądź mniej świadomie wyznacza sobie każdego dnia kierunek działań, to często podejmowane decyzje są odraczane w czasie. A przecież wyznaczanie celów zarówno krótkoterminowych jak i tych wymagających większego zaangażowania pobudza [...]

Zobacz więcej

Centrum Diagnozy i Terapii ENGRAM w Kielcach

+48 605 385 300 al. IX Wieków Kielc 6/lok. 19, 25-516 Kielce