Magdalena Wątrobińska

Magdalena Wątrobińska – psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kursu pedagogicznego organizowanego przez Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoje wieloletnie doświadczenie zdobywała m.in. jako terapeuta w Pierwszym Niepublicznym Przedszkolu Fundacji SYNAPSIS oraz jako psycholog w Ośrodku dla Osób z Autyzmem „Effatha” w Krakowie, gdzie zajmowała się diagnozą osób w spektrum autyzmu, terapią indywidualną i grupową osób w spektrum autyzmu oraz prowadziła konsultacje dla rodzin, a także nauczycieli. Jest prezeską Zarządu Fundacji Atypowa działającej na rzecz osób w spektrum autyzmu, m.in. poprzez organizację szkoleń oraz Przeglądu Filmów o Autyzmie i Zespole Aspergera.
Prowadzi zajęcia dla studentów psychologii i pedagogiki Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach. W zespole poradni Engram zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży w kierunku spektrum autyzmu – od ok. 12 mc-a do 16 r.ż. oraz terapią indywidualną/ grupową dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu. Prowadzi również konsultacje dla rodziców dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu (dzieci od ok. 12 mc-a do ok. 16 r.ż.) lub rodziców zastanawiających się nad potrzebą takiej diagnozy.

Poznaj innych terapeutów


Magdalena Krzyżak-Gawron Centrum diagnozy i terapii ENGRAM w KielcachMagdalena Krzyżak-Gawron
Grażyna Krzyżak Centrum diagnozy i terapii ENGRAM w KielcachGrażyna Krzyżak
Lek. med. Karolina Woś
Elipsa Centrum diagnozy i terapii ENGRAM w KielcachLek. med. Grażyna Rybowska
Wojciech Stefaniak
Piotr Kochański
Karolina Reguła-Krawczyk Centrum diagnozy i terapii ENGRAM w KielcachKarolina Reguła-Krawczyk
Anna Skrzypczyk
Monika Marciniec
Kinga Kozieł
Kamila Dziopa
Anna Sokołowska – Smołkowska
Martyna Jamrożek
Jagoda Marszałek
Sylwia Tutalak
Dominika Chwalik
Jolanta Dubaj Centrum diagnozy i terapii ENGRAM w KielcachJolanta Dubaj
Sylwia Wieczorek
Grażyna Zdenkowska
Natalia Habik Centrum diagnozy i terapii ENGRAM w Kielcachdr n. o zd. Natalia Habik-Tatarowska
Izabela Dudek-Pękala
Agnieszka Karaś Centrum diagnozy i terapii ENGRAM w KielcachAgnieszka Karaś
Ilona Ślęzak
Nina Sochacka
Joanna Kuranda
Monika Piłatowska – Kloc
Edyta Gębska
Agata Karyś
Julita Sideł
Justyna Pietrasiak 
Agnieszka Siuda
Monika Baracz

Umów się na wizytę