Jagoda Marszałek

Jagoda Marszałek – Psycholog (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), praktyk dialogu motywującego (Polski Instytut Dialogu Motywującego), absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Diagnozy i Terapii Neuropsychologicznej UMCS. Obecnie w trakcie 4-letniego kursu psychoterapii w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Współpracuje jako nauczyciel akademicki z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Na co dzień pracuje w Centrum Zdrowia Psychicznego w Kielcach przy Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii. Posiada doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi, w tym z seniorami oraz z osobami z deficytami neurologicznymi. Pracuje z osobami, które doświadczają zaburzeń lękowych, nastroju, trudności w relacjach, przeżywają kryzys emocjonalny lub żałobę po stracie. Zajmuje się diagnostyką oraz terapią osób dorosłych w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Poznaj innych terapeutów


Magdalena Krzyżak-Gawron Centrum diagnozy i terapii ENGRAM w KielcachMagdalena Krzyżak-Gawron
Grażyna Krzyżak Centrum diagnozy i terapii ENGRAM w KielcachGrażyna Krzyżak
Lek. med. Karolina Woś
Elipsa Centrum diagnozy i terapii ENGRAM w KielcachLek. med. Grażyna Rybowska
Wojciech Stefaniak
Piotr Kochański
Karolina Reguła-Krawczyk Centrum diagnozy i terapii ENGRAM w KielcachKarolina Reguła-Krawczyk
Anna Skrzypczyk
Monika Marciniec
Agnieszka Kania
Kinga Kozieł
Kamila Dziopa
Magdalena Wątrobińska
Anna Sokołowska – Smołkowska
Martyna Jamrożek
Dominika Chwalik
Jolanta Dubaj Centrum diagnozy i terapii ENGRAM w KielcachJolanta Dubaj
Sylwia Wieczorek
Grażyna Zdenkowska
Natalia Habik Centrum diagnozy i terapii ENGRAM w Kielcachdr n. o zd. Natalia Habik-Tatarowska
Izabela Dudek-Pękala
Agnieszka Karaś Centrum diagnozy i terapii ENGRAM w KielcachAgnieszka Karaś
Ilona Ślęzak
Nina Sochacka
Joanna Kuranda
Monika Piłatowska – Kloc
Edyta Gębska
Agata Karyś
Julita Sideł
Justyna Pietrasiak 
Agnieszka Siuda
Monika Baracz

Umów się na wizytę