Zasady przyjęć

  1. Jesteśmy placówką niepubliczną, wszystkie wizyty są płatne. Wyjątek stanowi program terapeutyczny Wczesne Wspomaganie Rozwoju, w którym udział jest bezpłatny.
  2. Wszystkie wizyty potwierdzane są w poprzedzający je dzień roboczy.
  3. Od momentu potwierdzenia wizyty jest ona ostatecznie zarezerwowana dla Państwa.
  4. Przyjmujemy płatności gotówką lub kartą. 
  5. Poniżej znajdziecie Państwo szczegółowe zasady przyjęć dla Dzieci i dla Dorosłych.

1. Jesteśmy placówką niepubliczną, wszystkie wizyty są płatne. Wyjątek stanowi program terapeutyczny Wczesne Wspomaganie Rozwoju, w którym udział jest bezpłatny.
2. Spotkania terapeutyczne, diagnostyczne oraz wizyty lekarskie odbywają się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu ich terminu w rejestracji.
3. Pierwsza wizyta dotycząca dziecka odbywa się tylko z Rodzicami (bez dziecka).
4. Na diagnozę integracji sensorycznej lub diagnozę logopedyczną zapraszamy Rodziców razem z Dzieckiem.
5. Na pierwszą wizytę prosimy o przyniesienie ze sobą  całej dokumentacji psychologicznej i medycznej dziecka, o ile Rodzice taką posiadają. Są to np. wszelkie informacje pisemne ze żłobka/przedszkola/szkoły, opinie dotyczące funkcjonowania dziecka, informacje na temat dotychczasowego leczenia specjalistycznego, całej dotychczasowej dokumentacji psychologicznej i innej.
6. Na pierwszym spotkaniu z Rodzicami określamy dalsze kroki postępowania.
7. Na wniosek Rodziców wydajemy opinie, zarówno psychologiczno pedagogiczne, honorowane przez wszystkie szkoły, placówki i komisje egzaminacyjne oraz opinie z diagnozą funkcjonalną dziecka i zaleceniami do pracy w domu i placówce (żłobek/przedszkole/szkoła). Opinia jest dodatkowo płatna.
8. Wszystkie wizyty potwierdzane są w poprzedzający je dzień roboczy.
9. Od momentu potwierdzenia wizyty jest ona ostatecznie zarezerwowana dla Państwa.

1. Spotkania terapeutyczne oraz wizyty lekarskie odbywają się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu ich terminu w rejestracji.
2. Wizyty są potwierdzane przez rejestrację w dniu poprzedzającym wizytę (w przypadku terminów poniedziałkowych oraz następujących po dniu świątecznym – w ostatni poprzedzający je dzień roboczy).
3. Brak potwierdzenia wizyty, czy też brak możliwości skontaktowania się z pacjentem może skutkować jej anulowaniem.
4. Potwierdzenie wizyty jest rozumiane jako zobowiązanie do stawienia się na niej. Niepojawienie się na wizycie skutkuje koniecznością wniesienia za nią 100% opłaty wg cennika.
5. Sesja on line może się odbyć wyłącznie wtedy, kiedy jest wcześniej opłacona.
6. Odwoływanie spotkań terapeutycznych i odpłatność za nie – odwołanie sesji terapii jest możliwe do 24 godzin przed zaplanowaną wizyta. Odwołanie wizyty po terminie 24 godzin skutkuje koniecznością wniesienia za nią 100% opłaty przed kolejną sesją.
7. W wypadku chęci odwołania terminu spotkania psychoterapeutycznego lub wizyty lekarskiej informacja na ten temat musi być przekazana rejestracji w godzinach pracy poradni.
8. Dokumentacja medyczna i psychoterapeutyczna jest sporządzana według obowiązujących zasad prawnych, przechowywana w siedzibie Centrum, poufna chroniona przed dostępem osób postronnych.
9. Psychoterapeuci korzystają z superwizji, z zachowaniem zasad zabezpieczających anonimowość pacjentów.

Umów się na wizytę