Zasady przyjęć

  1. Jesteśmy placówką niepubliczną, więc wszystkie wizyty są płatne. Wyjątek stanowi program terapeutyczny Wczesne Wspomaganie Rozwoju, w którym udział jest bezpłatny.
  2. Pierwsza wizyta dotycząca dziecka odbywa się tylko z Rodzicami (bez dziecka). Dlaczego mamy taką zasadę? Bardzo ważne jest dla nas dokładne rozpoznanie sytuacji dziecka i rodziny, co w wieku rozwojowym jest niezwykle istotne. Na pierwszym spotkaniu rozmawiamy o historii rozwojowej dziecka, sposobach wychowawczych  Rodziców, ich obawach i niepokojach dotyczących Dziecka. Zależy nam, aby rozmowa przebiegała swobodnie i w spokojnej atmosferze, z doświadczenia wiemy, że Rodzice często nie chcą poruszać pewnych tematów w obecności Dziecka.
  3. Na diagnozę integracji sensorycznej lub diagnozę logopedyczną zapraszamy Rodziców razem z Dzieckiem.
  4. Na pierwszą wizytę prosimy o przyniesienie ze sobą  całej dokumentacji psychologicznej i medycznej dziecka, o ile Rodzice taką posiadają. Są to np. wszelkie informacje pisemne ze żłobka/przedszkola/szkoły, opinie dotyczące funkcjonowania dziecka, informacje na temat dotychczasowego leczenia specjalistycznego, całej dotychczasowej dokumentacji psychologicznej i innej.
  5. Na pierwszym spotkaniu z Rodzicami określamy dalsze kroki postępowania.
  6. Na wniosek Rodziców wydajemy opinie, zarówno psychologiczno pedagogiczne, honorowane przez wszystkie szkoły, placówki i komisje egzaminacyjne oraz opinie z diagnozą funkcjonalną dziecka i zaleceniami do pracy w domu i placówce (żłobek/przedszkole/szkoła). Opinia jest dodatkowo płatna.
  7. Wszystkie wizyty potwierdzane są w poprzedzający je dzień roboczy.
  8. Od momentu potwierdzenia wizyty jest ona ostatecznie zarezerwowana dla Państwa.
  9. Przyjmujemy płatności gotówką lub kartą.

Umów się na wizytę