Psychoterapia dla młodzieży

Pomoc psychoterapeuty młodzieżowego skierowana jest do nastolatków, którzy doświadczają różnych trudności w codziennym funkcjonowaniu, takich jak:

Powodem poszukiwania pomocy u psychoterapeuty młodzieżowego może być także przeżywany kryzys, poczucie braku sensu życia, doświadczenie uczucia pustki w relacjach z innymi, doświadczenie przemocy fizycznej czy psychicznej. Motywacją do poszukiwania pomocy terapeuty może też być chęć lepszego poznania siebie.

Pomoc psychoterapeuty jest skierowana także do rodziców nastolatków, którzy chcą wesprzeć swoje dziecko w procesie zmiany np. szkoły, sytuacji rodzinnej, choroby lub zauważają zmiany w zachowaniu dziecka, które ich martwią, np. dziecko nie chce wychodzić z domu, jest apatyczne, brak mu motywacji do działania, cały czas spędza przed komputerem, nie może się skupić, ma trudności w relacjach, myśli samobójcze, rodzice zauważają samookaleczenia.

Konsultacja wstępna to pierwsza rozmowa nastolatka i rodziców z psychoterapeutą w naszej poradni. Celem tego spotkania jest zrozumienie sytuacji problemowej, która jest powodem zgłoszenia. Zebranie najważniejszych informacji pozwala podjąć decyzję o najbardziej odpowiedniej formie pomocy dla dziecka. czy jest potrzebna pomoc, a jeśli tak, to jaka i w jakiej formie. Spotkanie kończy się wspólnym ustaleniem dalszego planu działania.

Na spotkanie zapraszamy rodziców z nastolatkiem.

Po konsultacji może się okazać, że:

  • nastolatek powinien podjąć psychoterapię indywidualną lub też zalecana jest diagnoza psychologiczna (pomagająca wyjaśnić podłoże trudności),
  • potrzebna jest konsultacja psychiatryczna,
  • może być tak, że również rodzicom zostanie zaproponowana praca własna (psychoterapia indywidualna/małżeńska/rodzinna) lub spotkania rodzicielskie pomagające wzmocnić ich umiejętności wychowawcze oraz dostarczające wiedzy na temat rozumienia trudności dziecka oraz reagowania na nie

Zobacz pełną ofertę

Umów się na wizytę