Kinga Kozieł

Kinga Kozieł – psycholog dziecięcy (Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego), trener umiejętności społecznych, trener zastępowania agresji, oligofrenopedagog, surdopedagog. Współpracuje z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi, w różnych grupach wiekowych. Odbyła szereg szkoleń specjalistycznych z zakresu wsparcia i metod pracy z dziećmi i młodzieżą. W zespole Engramu prowadzi indywidulaną terapię psychologiczną i TUS. Wspiera dzieci i młodzież w zakresie trudności rozwojowych, adaptacyjnych, rodzinnych i rówieśniczych.

Poznaj innych terapeutów


Grażyna Krzyżak
Jolanta Dubaj
Magdalena Krzyżak-Gawron
Karolina Reguła-Krawczyk
Grażyna Zdenkowska
Diana Podsiad
Sylwia Wieczorek
Julita Sideł
Aneta Poczęta
Aleksandra Soczumska
Natalia Habik-Tatarowska
Agata Karyś
Agnieszka Siuda
Agnieszka Karaś
Iwona Kundera
Monika Piłatowska – Kloc
Agnieszka Ogłoza Baran
Edyta Gębska
Lek. med. Grażyna Rybowska
Lek. med. Anna Gniatkowska – Nowakowska
Kamila Dziopa
Piotr Kochański
Monika Marciniec
Wojciech Stefaniak
Agnieszka Masny

Umów się na wizytę