Anna Skrzypczyk

Anna Skrzypczyk – humanistka, psychoterapeutka, psycholog z przygotowaniem pedagogicznym z wieloletnim stażem w pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi w tym seniorami; pedagog, trener umiejętności miękkich, terapeutka w podejściu integracyjnym.

Magister psychologii (Uniwersytet SWPS w Warszawie) posiadająca kwalifikacje pedagogiczne, nauczyciel w stopniu nauczyciela mianowanego. Absolwentka Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego oraz 4 – letniej Szkoły Psychoterapii Ośrodka Edukacji i Pomocy Psychologicznej Intra w Warszawie a także Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Stowarzyszenia Niebieska Linia w Warszawie, szkolenia I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Emocjach (EFT) oraz Studiów Podyplomowych Uniwersytetu SWPS w Warszawie Job Coaching – doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching kariery.

Wieloletni współpracownik dydaktyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od ponad 10 lat członek  zespołów Interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Obecnie związana z edukacją alternatywną.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP), Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra (PTIPDiES SI) oraz World Association for Person Centered & Experiential Psychotherapy & Counseling (WAPCEPC).

Specjalizuję się między innymi w pracy z osobami doznającymi przemocy i współuzależnionymi. Pomagam osobom w kryzysach życiowych, emocjonalnych, egzystencjalnych. Fascynuje mnie obszar rozwoju osobistego kobiet, odkrywanie kobiecości i kobiecego potencjału, uczestniczę w grupach spotkaniowych ,,Krąg Kobiet”.

Poznaj innych terapeutów


Magdalena Krzyżak-Gawron Centrum diagnozy i terapii ENGRAM w KielcachMagdalena Krzyżak-Gawron
Grażyna Krzyżak Centrum diagnozy i terapii ENGRAM w KielcachGrażyna Krzyżak
Lek. med. Karolina Woś
Elipsa Centrum diagnozy i terapii ENGRAM w KielcachLek. med. Grażyna Rybowska
Wojciech Stefaniak
Piotr Kochański
Karolina Reguła-Krawczyk Centrum diagnozy i terapii ENGRAM w KielcachKarolina Reguła-Krawczyk
Monika Marciniec
Agnieszka Kania
Kinga Kozieł
Kamila Dziopa
Magdalena Wątrobińska
Anna Sokołowska – Smołkowska
Martyna Jamrożek
Jagoda Marszałek
Dominika Chwalik
Jolanta Dubaj Centrum diagnozy i terapii ENGRAM w KielcachJolanta Dubaj
Sylwia Wieczorek
Grażyna Zdenkowska
Natalia Habik Centrum diagnozy i terapii ENGRAM w Kielcachdr n. o zd. Natalia Habik-Tatarowska
Izabela Dudek-Pękala
Agnieszka Karaś Centrum diagnozy i terapii ENGRAM w KielcachAgnieszka Karaś
Ilona Ślęzak
Nina Sochacka
Joanna Kuranda
Monika Piłatowska – Kloc
Edyta Gębska
Agata Karyś
Julita Sideł
Justyna Pietrasiak 
Agnieszka Siuda
Monika Baracz

Umów się na wizytę