Nasz zespół

Lek. med. Grażyna Rybowska – specjalista psychiatra dzieci i młodzieży. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy diagnostycznej z pacjentami dziecięco-młodzieżowymi.

Lek. med. Anna Gniatkowska-Nowakowska – neurolog dziecięcy z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi.

mgr Grażyna Krzyżak – psycholog i terapeuta z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.  Specjalizuje się z diagnozie psychologicznej specyficznych trudności w uczeniu się oraz w systemowej terapii rodzin. Ukończyła szkolenie podyplomowe w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.  W Poradni ENGRAM prowadzi także terapię EEG biofeedback, której jest certyfikowanym terapeutą.

mgr Jolanta Dubaj – pedagog – terapeuta, specjalista terapii EEG Biofeedback Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Terapii Pedagogicznej oraz Kurs Podstawowy Terapii Pedagogicznej w zakresie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych. Specjalista terapii EEG Biofeedback. Prowadzi indywidualną diagnozę dzieci z trudnościami dydaktycznymi oraz terapię pedagogiczną uczniów z deficytami funkcji percepcyjno – motorycznych, z trudnościami w nauce czytania i pisania. Prowadzi również treningi ortograficzne.

mgr Magdalena Krzyżak – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo – behawioralny nr lic. 526. Zajmuje się diagnozą psychologiczną i neuropsychologiczną dzieci i młodzieży, prowadzi terapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, 4-letniego szkolenia w Szkole Psychoterapii Poznawczo Behawioralnej CBT i studiów podyplomowych z zakresu diagnozy i terapii neuropsychologicznej na UMCS. Jest certyfikowanym diagnostą metody ADOS-2 do diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu.

mgr Grażyna Zdenkowska – pedagog z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi w różnych grupach wiekowych. Ukończyła Podyplomowe Studium Terapii Pedagogicznej, posiada praktyczne przygotowanie do prowadzenia terapii pedagogicznej. Uczestniczyła w wielu programach psychoedukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

mgr Diana Podsiad – fizjoterapeuta z doświadczeniem w pracy z dziećmi w różnych grupach wiekowych w ośrodku wczesnej interwencji Posiada praktyczne przygotowanie do pracy z dziećmi z zaburzeniami wieku rozwojowego. Ukończyła studia na kierunku Fizjoterapia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. W trakcie studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego w Instytucie Studiów Podyplomowych Andrago-Centrum w Kielcach. Stale doskonali swoje umiejętności oraz podnosi kwalifikacje.

mgr Sylwia Wieczorek – pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, specjalista z zakresu diagnozy i terapii integracji sensorycznej. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia  Terapeutów Integracji Sensorycznej. Posiada praktyczne przygotowanie z zakresu terapii pedagogicznej i surdopedagogiki.

mgr Julita Sideł – logopeda, neurologopeda, absolwentka UMCS w Lublinie. Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Posiada dodatkowe kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki.

mgr Aneta Poczęta – fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta NDT-Bobath. Ukończyła jednolite studia magisterskie na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Obecnie pracuje w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, stale poszerza zakres wiedzy i umiejętności uczestnicząc w  konferencjach oraz szkoleniach.

Agnieszka Scendo – Psycholog, trener, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku: psychologia. Ukończyła całościowe szkolenie z zakresu Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz Szkołę Terapii Rodzin organizowaną przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid. Obecnie jest w trakcie uzyskiwania dyplomu w zakresie psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Na bieżąco uzupełnia swoją wiedzę poprzez udział w konferencjach, dodatkowych kursach i szkoleniach. Pracuje w Szpitalu Psychiatrycznym w Kielcach na Oddziale Dziennym. Prowadzi prywatną praktykę, Swoją pracę poddaje superwizji superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Natalia Habik-Tatarowska Fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej, doktorant na kierunku Nauki o Zdrowiu na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Ukończyła wiele kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje. Stale pogłębia swoja wiedzę i dzieli się nią z innymi. Posiada pełne kwalifikacje do diagnozy i terapii osób z zaburzeniami regulacji procesów sensorycznych.
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z deficytami OUN, niepełnosprawnością intelektualną, spektrum autyzmu. Wieloletni pracownik Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Kielcach, wykładowca na kierunku Wczesne wspomaganie rozwoju dla osób ze spektrum autyzmu w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach.
Na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnością sprzężoną.

mgr Agata Karyś – neurologopeda, surdopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, specjalista terapii EEG Biofeedback., tłumacz języka migowego. Specjalista z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej dzieci z wadami słuchu oraz innymi zaburzeniami języka i komunikacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z uszkodzeniem słuchu, niepełnosprawnością intelektualną, spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnością sprzężoną. Ukończyła studia pedagogiczne na WSP w Kielcach, studia podyplomowe z zakresu logopedii na Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz z zakresu neurologopedii. Ukończyła szereg specjalistycznych kursów, szkoleń i warsztatów. Jest osobą niezwykle ciepłą i cierpliwą, ze znakomitym podejściem do dzieci.
Powrót

Centrum Diagnozy i Terapii ENGRAM w Kielcach

+48 605 385 300 al. IX Wieków Kielc 6/lok. 9, 25-516 Kielce