Nasz zespół

Magdalena Krzyżak-Gawron

założycielka poradni Engram. Psycholog (Uniwersytet Jagielloński), certyfikowany psychoterapeuta poznawczo behawioralny (certyfikat PTTPB nr 526). Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo Behawioralnej. Aktualnie w trakcie Kursu Superwizora-Dydaktyka, przygotowującego do prowadzenia superwizji psychoterapii.

czytaj więcej

Grażyna Krzyżak

dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej ENGRAM, koordynator Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

czytaj więcej

Jolanta Dubaj

pedagog – terapeuta, specjalista terapii EEG Biofeedback Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Terapii Pedagogicznej oraz Kurs Podstawowy Terapii Pedagogicznej

czytaj więcej

Karolina Reguła-Krawczyk

psycholog z uprawnieniami pedagogicznymi (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (certyfikat PTTPB nr 630).

czytaj więcej

Grażyna Zdenkowska

pedagog z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi w różnych grupach wiekowych. Ukończyła Podyplomowe Studium Terapii Pedagogicznej, posiada praktyczne przygotowanie do prowadzenia terapii pedagogicznej.

czytaj więcej

Sylwia Wieczorek

pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, specjalista z zakresu diagnozy i terapii integracji sensorycznej. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Posiada praktyczne przygotowanie z zakresu terapii pedagogicznej i surdopedagogiki.

czytaj więcej

Julita Sideł

logopeda, neurologopeda, absolwentka UMCS w Lublinie. Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Posiada dodatkowe kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki.

czytaj więcej

Aneta Poczęta

fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta NDT-Bobath. Ukończyła jednolite studia magisterskie na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

czytaj więcej

Aleksandra Soczumska

psycholog, trener umiejętności społecznych, terapeuta EEG Biofeedback. Absolwentka Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Prowadzi terapię indywidualną i grupową – Trening Umiejętności Społecznych osób z zaburzeniami neurorozwojowymi.

czytaj więcej

Kinga Kozieł

psycholog dziecięcy (Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego), trener umiejętności społecznych, trener zastępowania agresji, oligofrenopedagog, surdopedagog. Współpracuje z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach.

czytaj więcej

dr n. o zd. Natalia Habik-Tatarowska

pedagog, fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej. Wykładowca akademicki na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz na Świętokrzyskiej Szkole Wyższej na kierunku Wczesne wspomaganie rozwoju dla osób ze spektrum autyzmu oraz na kierunku Logopedia.

czytaj więcej

Agata Karyś

neurologopeda, surdopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, specjalista terapii EEG Biofeedback., tłumacz języka migowego.

czytaj więcej

Agnieszka Siuda

pracownik administracyjno-biurowy. Z wykształcenia magister informatyki ekonomicznej, a na co dzień świetnie zorganizowana osoba.

czytaj więcej

Agnieszka Karaś

fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej. Ukończyła dwustopniowe studia magisterskie na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Obecnie pracuje m.in. w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci Z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego

czytaj więcej

Monika Piłatowska – Kloc

pedagog (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), trener umiejętności społecznych, trener zastępowania agresji

czytaj więcej

Agnieszka Ogłoza Baran

fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta metody Vojty, terapeuta PNF. Odbyła wiele kursów, między innymi – Trójpłaszczyznowa

czytaj więcej

Edyta Gębska

oligofrenopedaog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Ukończyła szkolenia w zakresie terapii pedagogicznej, spektrum autyzmu

czytaj więcej

Lek. med. Grażyna Rybowska

specjalista psychiatra dzieci i młodzieży. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy diagnostycznej z pacjentami dziecięco-młodzieżowymi.

czytaj więcej

Kamila Dziopa

psycholog, absolwentka KUL w Lublinie, psychoterapeuta poznawczo behawioralny w trakcie szkolenia podyplomowego.

czytaj więcej

Piotr Kochański

psycholog, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Aktualnie w trackie czteroletniego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej

czytaj więcej

Monika Marciniec

psychoterapeuta, pedagog. Ukończyła całościowe szkolenie Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

czytaj więcej

Wojciech Stefaniak

absolwent wydziału filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz wydziału psychologii Uniwersytetu SWPS.

czytaj więcej

Agnieszka Masny

logopeda, językoznawca, terapeuta EEG Biofeedback, terapeuta miofunkcjonalny, wykładowca akademicki, autorka artykułów naukowych i popularyzatorskich.

czytaj więcej

Ilona Ślęzak

terapeuta integracji sensorycznej, specjalista z zakresu diagnozy i terapii integracji sensorycznej, ukończyła 2-stopniowy kurs w Polskim Towarzystwie Integracji Sensorycznej.

czytaj więcej

Izabela Dudek-Pękala

fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej. Absolwentka fizjoterapii ( Warszawski Uniwersytet Medyczny) z 8-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi.

czytaj więcej

Sylwia Kaczor

psycholog (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), trener umiejętności społecznych, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego.

czytaj więcej

Anna Sokołowska – Smołkowska

psycholog / Uniwersytet Jagielloński w Krakowie /i pedagog /Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach /.

czytaj więcej

Justyna Pietrasiak 

logopeda, neurologopeda, terapeuta miofunkcjonalny, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną na różnych etapach rozwoju człowieka.

czytaj więcej

Anna Skrzypczyk

humanistka, psychoterapeutka, psycholog z przygotowaniem pedagogicznym z wieloletnim stażem w pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi w tym seniorami; pedagog, trener umiejętności miękkich, terapeutka w podejściu integracyjnym.

czytaj więcej

Lek. med. Karolina Woś

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który ukończyła w 2015 roku. Odbyła szkolenie specjalizacyjne w oddziałach psychiatrycznych Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy.

czytaj więcej

Umów się na wizytę