Nasz zespół

Magdalena Krzyżak-Gawron

założycielka poradni Engram. Psycholog (Uniwersytet Jagielloński), certyfikowany psychoterapeuta poznawczo behawioralny (certyfikat PTTPB nr 526). Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo Behawioralnej. Aktualnie w trakcie Kursu Superwizora-Dydaktyka, przygotowującego do prowadzenia superwizji psychoterapii.

czytaj więcej

Grażyna Krzyżak

dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej ENGRAM, koordynator Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

czytaj więcej

Lek. med. Karolina Woś

Specjalista psychiatra. Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który ukończyła w 2015 roku. Odbyła szkolenie specjalizacyjne w oddziałach psychiatrycznych Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy.

czytaj więcej

Lek. med. Grażyna Rybowska

specjalista psychiatra dzieci i młodzieży. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy diagnostycznej z pacjentami dziecięco-młodzieżowymi.

czytaj więcej

Wojciech Stefaniak

Superwizor terapeutów poznawczo behawioralnych. Absolwent wydziału filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz wydziału psychologii Uniwersytetu SWPS.

czytaj więcej

Piotr Kochański

psycholog, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, ukończył czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

czytaj więcej

Karolina Reguła-Krawczyk

psycholog z uprawnieniami pedagogicznymi (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (certyfikat PTTPB nr 630).

czytaj więcej

Anna Skrzypczyk

humanistka, psychoterapeutka, psycholog z przygotowaniem pedagogicznym z wieloletnim stażem w pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi w tym seniorami; pedagog, trener umiejętności miękkich, terapeutka w podejściu integracyjnym.

czytaj więcej

Monika Marciniec

psychoterapeuta, pedagog. Ukończyła całościowe szkolenie Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

czytaj więcej

Kinga Kozieł

psycholog dziecięcy (Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego), trener umiejętności społecznych, trener zastępowania agresji, oligofrenopedagog, surdopedagog. Współpracuje z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach.

czytaj więcej

Kamila Dziopa

psycholog, absolwentka KUL w Lublinie, psychoterapeuta poznawczo behawioralny w trakcie szkolenia podyplomowego certyfikacji. Certyfikowany diagnosta metody ADOS-2.

czytaj więcej

Magdalena Wątrobińska

psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kursu pedagogicznego organizowanego przez Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego.

czytaj więcej

Anna Sokołowska – Smołkowska

psycholog / Uniwersytet Jagielloński w Krakowie /i pedagog /Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach /.

czytaj więcej

Martyna Jamrożek

psycholog Uniwersytet im. J. Kochanowskiego w Kielcach), pedagog (Uniwersytet Jagielloński) W trakcie czteroletniego szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego w Szkole Psychoterapii Crescentia w Warszawie

czytaj więcej

Jagoda Marszałek

psycholog (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), praktyk dialogu motywującego (Polski Instytut Dialogu Motywującego), absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Diagnozy i Terapii Neuropsychologicznej UMCS

czytaj więcej

Sylwia Tutalak

psycholog (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), trener umiejętności społecznych, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego.

czytaj więcej

Dominika Chwalik

Psycholog (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), trener umiejętności społecznych,
absolwentka studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego dla
psychologów.

czytaj więcej

Jolanta Dubaj

pedagog – terapeuta, specjalista terapii EEG Biofeedback z wieloletnim doświadczeniem. Ukończyła szkolenie z terapii neurofeedback – zastosowania kliniczne. Interesuje się wykorzystywaniem EEG biofeedback we wsparciu leczenia różnych zaburzeń, usprawnianiu funkcji poznawczych.

czytaj więcej

Sylwia Wieczorek

pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, specjalista z zakresu diagnozy i terapii integracji sensorycznej. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Posiada praktyczne przygotowanie z zakresu terapii pedagogicznej i surdopedagogiki.

czytaj więcej

Grażyna Zdenkowska

pedagog z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi w różnych grupach wiekowych. Ukończyła Podyplomowe Studium Terapii Pedagogicznej, posiada praktyczne przygotowanie do prowadzenia terapii pedagogicznej.

czytaj więcej

dr n. o zd. Natalia Habik-Tatarowska

pedagog, fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej. Wykładowca akademicki na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz na Świętokrzyskiej Szkole Wyższej na kierunku Wczesne wspomaganie rozwoju dla osób ze spektrum autyzmu oraz na kierunku Logopedia.

czytaj więcej

Izabela Dudek-Pękala

fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, koordynator zespołu fizjoterapeutów i terapeutów SI w poradni Engram. Absolwentka fizjoterapii
( Warszawski Uniwersytet Medyczny) z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi.

czytaj więcej

Agnieszka Karaś

fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej. Ukończyła dwustopniowe studia magisterskie na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Obecnie pracuje m.in. w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci Z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego

czytaj więcej

Ilona Ślęzak

terapeuta integracji sensorycznej, specjalista z zakresu diagnozy i terapii integracji sensorycznej, ukończyła 2-stopniowy kurs w Polskim Towarzystwie Integracji Sensorycznej.

czytaj więcej

Nina Sochacka

Fizjoterapeutka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), dyplomowany terapeuta i diagnosta w zakresie Integracji Sensorycznej (Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej – certyfikat nr 5786).

czytaj więcej

Joanna Kuranda

fizjoterapeutka, terapeutka Integracji Sensorycznej, terapeutka TCK (terapii czaszkowo-krzyżowej). Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, gdzie ukończyła studia I i II stopnia na kierunku fizjoterapia

czytaj więcej

Monika Piłatowska – Kloc

pedagog (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), trener umiejętności społecznych, trener zastępowania agresji

czytaj więcej

Edyta Gębska

oligofrenopedaog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Ukończyła szkolenia w zakresie terapii pedagogicznej, spektrum autyzmu

czytaj więcej

Agata Karyś

neurologopeda, surdopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, specjalista terapii EEG Biofeedback., tłumacz języka migowego.

czytaj więcej

Julita Sideł

logopeda, neurologopeda, absolwentka UMCS w Lublinie. Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Posiada dodatkowe kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki.

czytaj więcej

Justyna Pietrasiak 

magister logopedii, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunkach: logopedia z audiologią, logopedia oraz neurologopedia; zajmuje się diagnozą i terapią neuro/logopedyczną na różnych etapach rozwoju człowieka

czytaj więcej

Agnieszka Siuda

pracownik administracyjno-biurowy. Z wykształcenia magister informatyki ekonomicznej, a na co dzień świetnie zorganizowana osoba.

czytaj więcej

Monika Baracz

pracownik administracyjno-biurowy. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

czytaj więcej

Umów się na wizytę