Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna to całość oddziaływań ukierunkowana na doskonalenie sprawności językowej i komunikacyjnej. Cele terapii logopedycznej wyznacza rzetelna diagnoza oraz wywiad z opiekunem dziecka. Oddziaływania logopedy stymulują zaburzone funkcje, by w efekcie doprowadzić do rozwinięcia prawidłowej mowy lub umożliwić komunikację dzieciom, które nie są w stanie porozumiewać się werbalnie.

Powrót

Centrum Diagnozy i Terapii ENGRAM w Kielcach

+48 605 385 300 al. IX Wieków Kielc 6/lok. 19, 25-516 Kielce