Terapia

Psycholog dziecięcy, psychoterapia dzieci i młodzieży

Pomoc psychologa dziecięcego skierowana jest do rodziców dzieci, którzy na pewnym etapie rozwoju swojego dziecka zauważają trudności w jego funkcjonowaniu, będące powodem ich niepokoju. Rolą psychologa dziecięcego jest całościowe spojrzenie na dziecko i rodzinę, zdiagnozowanie potencjalnych przyczyn problemu oraz zaproponowanie odpowiednich rozwiązań na podstawie wiedzy o normach i prawidłowościach rozwojowych na poszczególnych etapach rozwoju człowieka.  Psycholog dziecięcy pomaga w trudnościach pojawiających się na różnych etapach rozwoju dziecka, począwszy od bardzo wczesnego dzieciństwa:

Psycholog dziecięcy pomaga rodzicom poprzez wzmacnianie kompetencji wychowawczych i psychoedukację rodziców w zakresie:  

W Engramie pracujemy w zespole specjalistów dziecięcych, ponieważ naszą zasadą jest traktowanie procesu terapii dziecka całościowo. Jeśli widzimy, że trudności dziecka mogą wynikać również z innego niż psychologiczne podłoża, np. zaburzeń w rozwoju mowy, przetwarzania procesów sensorycznych, zaburzeń motorycznych, w przetwarzaniu słuchowym i wielu innych – kierujemy do odpowiedniego specjalisty z zespołu, aby stworzyć dziecku jak najlepsze warunki do poprawy funkcjonowania.

Konsultacja wstępna to pierwsza rozmowa z psychoterapeutą w naszej poradni, która odbywa się bez dziecka. Celem takiego spotkania jest zrozumienie sytuacji problemowej, którą zgłaszają rodzice/opiekunowie, zebranie ważnych z perspektywy pomocy dziecku informacji. Pozwala to zdecydować o dalszej formie pomocy. Czasem po konsultacji okazuje się, że potrzebna jest inna pomoc niż ta, której oczekiwali rodzice/opiekunowie- np. psychoterapia rodzinna, konsultacja ze specjalistą innej dziedziny (w przypadku młodszych dzieci fizjoterapeuta, terapeuta SI).

Kolejne spotkanie z psychologiem odbywa się już z dzieckiem. Zwykle są to dwa, trzy spotkania, po których stawiana jest diagnoza psychologiczna. Czasem nawiązanie kontaktu z dzieckiem wymaga większej ilości spotkań. W przypadku bardzo małych dzieci w takich spotkaniach uczestniczy także rodzic. Dzieje się tak również wówczas, gdy dziecko z różnych powodów nie może zostać bez rodzica. Po konsultacjach spotykamy się ponownie z rodzicami dziecka, by omówić obserwacje psychoterapeuty, jego sposób widzenia podłoża problemu oraz zaproponowaną formę pomocy.

Psychoterapeuta może zaproponować kilka możliwych form/kierunków pomocy. Możliwe, że wspólnie z rodzicami dziecka zdecydują o konieczności konsultacji wychowawczych, które dostarczą rodzicom wiedzy, sposobów na poradzenie sobie z problemem. Możliwe, że potrzebne będą spotkania indywidulane z dzieckiem, psychoterapia rodzinna lub też zajęcia grupowe, np. trening umiejętności społecznych, trening budowania pozytywnej samooceny itp. Psychoterapeuta może też zasugerować konsultację z psychiatrą dziecięcym.

Praca indywidualna z dzieckiem, szczególnie małym, przypomina swobodną zabawę, którą opieramy na aktywnościach lubianych, preferowanych przez dziecko, naturalnie wybieranych przez nie - rysowanie, odgrywanie ról, zabawa klockami itp. Podczas takiej zabawy dziecko przekazuje w sposób naturalny ważne dla siebie kwestie, problemy, z którymi się zmaga. Psycholog może zaobserwować, jak dziecko je przeżywa. Na bazie budowanej relacji terapeutycznej dokonuje się u dziecka zmiana sposobów radzenia sobie z trudnościami.

Bardzo ważne w procesie terapii dziecka jest zaangażowanie jego rodziców. Zazwyczaj psycholog spotyka się regularnie z rodzicami, by pomóc rodzicom jak najlepiej zrozumieć świat przeżyć dziecka. W przypadku niektórych zaburzeń bywa i tak, że pracujemy tylko z rodzicami nad zmianą ich sposobów komunikacji z dzieckiem, umiejętności rozpoznawania jego potrzeb itp.

Pamiętaj, że możesz zgłosić się sama/sam na konsultację w sprawie dziecka. Jeżeli jednak potrzebna będzie praca terapeutyczna z dzieckiem, potrzebna do jej rozpoczęcia będzie zgoda obojga rodziców, jeśli mają pełnię praw rodzicielskich.

Zobacz pełną ofertę

Umów się na wizytę