Terapia

W naszej poradni prowadzimy psychoterapię w nurcie poznawczo – behawioralnym, jednak bardzo ważne jest dla nas całościowe podejście do problemu. Przyjmujemy także systemową perspektywę rozumienia pacjenta. Uważamy, że terapia systemowa (rodzinna)  jest  cenną i często niezbędną częścią  terapii pacjenta dziecięco – młodzieżowego,  a czasem stanowić może najważniejszą formę pomocy. Z pacjentem dziecięco – młodzieżowym pracujemy w stałym kontakcie   z jego rodziną.

Psycholog dziecięcy, psychoterapia dzieci i młodzieży

Pomoc psychologa dziecięcego skierowana jest do rodziców dzieci, którzy na pewnym etapie rozwoju swojego dziecka zauważają nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, będące powodem ich niepokoju. Rolą psychologa dziecięcego jest całościowe spojrzenie na dziecko i rodzinę, zdiagnozowanie potencjalnych przyczyn problemu oraz zaproponowanie systemowych rozwiązań na podstawie wiedzy o normach i prawidłowościach rozwojowych na poszczególnych etapach rozwoju człowieka.  Psycholog dziecięcy, w CDT Engram pracujący w zespole specjalistów dziecięcych,  pomaga w trudnościach pojawiających się na różnych etapach rozwoju dziecka, począwszy od bardzo wczesnego dzieciństwa:

 • nadwrażliwość, zaburzenia regulacji emocjonalnej związane z przetwarzaniem bodźców sensorycznych
 • zaburzenia związane z lękiem separacyjnym
 • zaburzenia przywiązania
 • zaburzenia tworzenia relacji
 • fobia społeczna
 • mutyzm
 • trudności w nawiązywaniu relacji rówieśniczych,
 • niska samoocena, nieśmiałość, która jest powodem trudności dziecka
 • zaburzenia nastroju
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
 • zaburzenia somatyzacyjne
 • zaburzenia emocjonalne
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu

W CDT Engram pomagamy  dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom borykającym się z trudnościami natury psychologicznej pracując w nurcie poznawczo –behawioralnym,  w którym terapia  ukierunkowana jest na zmianę wzorców myślenia i zachowania pacjenta. Jest to jedna z najskuteczniejszych  form pomocy, wskazana w przypadku terapii wielu rodzajów zaburzeń i trudności u dzieci i młodzieży. Podczas pracy z każdym pacjentem dziecięco – młodzieżowym przyjmujemy perspektywę całościowego widzenia problemu, aby jak najlepiej pomagać. W przypadku wątpliwości diagnostycznych proponujemy konsultacje w odpowiednich ośrodkach w Kielcach lub w Warszawie, z którymi współpracujemy.

Powrót

Centrum Diagnozy i Terapii ENGRAM w Kielcach

+48 605 385 300 al. IX Wieków Kielc 6/lok. 19, 25-516 Kielce