Wczesne wspomaganie rozwoju

Wiedza o zaburzeniach wieku rozwojowego stale się pogłębia. Dziś wiemy już, że warunkiem najbardziej optymalnego wyrównywania się trudności rozwojowych jest jak najszybsze objęcie pomocą dziecka i jego rodziny. Moment, w którym rodzice dowiadują się o nieprawidłowościach rozwojowych swojego dziecka lub jego niepełnosprawności jest bardzo trudny. Rodzice są pełni różnych emocji, obaw o przyszłość swojego dziecka. Nierzadko czują się osamotnieni, zdezorientowani, bezsilni wobec zaistniałej sytuacji. Dlatego tak ważna jest wówczas kompleksowa pomoc i wsparcie dla całej rodziny – zapewnienie dziecku jak najwcześniejszej, ukierunkowanej, wielospecjalistycznej terapii oraz pomoc rodzicom w zrozumieniu istoty trudności ich dziecka, wsparcie w radzeniu sobie z niepełnosprawnością na co dzień.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju to program terapeutyczny, ukierunkowany na stymulację rozwoju małego dziecka oraz wsparcie rodziny dziecka z zaburzeniami wieku rozwojowego. Z tej formy pomocy skorzystać może każde dziecko, które posiada opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydaną przez publiczne Poradnie Psychologiczno–Pedagogiczne. Dziecko może korzystać z terapii w ramach WWR tak długo, jak zostało to zalecone w opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju – od urodzenia albo od momentu wykrycia niepełnosprawności aż do podjęcia obowiązku szkolnego przez dziecko.

Zajęcia wczesnego wspomagania w CDT Engram prowadzi zespół terapeutów, przygotowanych do pracy z różnymi niepełnosprawnościami wieku rozwojowego – psycholog, neurologopeda, pedagog, oligofrenopedagog, fizjoterapeuta, specjalista integracji sensorycznej, specjalista terapii biofeedback, terapeuta rodzinny. Nasz zespół pozostaje w stałym kontakcie z neurologiem dziecięcym, który w razie potrzeby konsultuje naszych podopiecznych. Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie, w wymiarze godzin określonych przepisami.

Zobacz pełną ofertę

Umów się na wizytę