Diagnoza dla dorosłych

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna wykonywana jest w celu wyjaśnienia mechanizmów psychologicznych leżących u podstaw zgłaszanych przez pacjenta trudności. Służy opisaniu nieprawidłowości w funkcjonowaniu człowieka oraz określeniu udziału czynników psychologicznych, środowiskowych lub organicznych w genezie i podtrzymywaniu zaburzeń.. Diagnoza może dotyczyć funkcjonowania procesów poznawczych, oceny poziomu intelektu, ale także funkcjonowania emocjonalnego, społecznego, relacji w rodzinie, osobowości.

ZASADY PRZYJĘĆ

  • Wizyty umawiane są telefonicznie.
  • Prosimy o odwoływanie wizyt najpóźniej do dnia poprzedzającego wizytę.
  • Spóźnienie na wizytę nie skutkuje przedłużeniem spotkania.
Powrót

Centrum Diagnozy i Terapii ENGRAM w Kielcach

+48 605 385 300 al. IX Wieków Kielc 6/lok. 9, 25-516 Kielce