Diagnoza dla dorosłych

Diagnoza psychologiczna wykonywana jest w celu wyjaśnienia mechanizmów psychologicznych leżących u podstaw zgłaszanych przez pacjenta trudności. Służy opisaniu nieprawidłowości w funkcjonowaniu człowieka oraz określeniu udziału czynników psychologicznych, środowiskowych lub organicznych w genezie i podtrzymywaniu zaburzeń. Diagnoza może dotyczyć funkcjonowania procesów poznawczych, oceny poziomu intelektu, ale także funkcjonowania emocjonalnego, społecznego, relacji w rodzinie, osobowości.

Zobacz pełną ofertę

Umów się na wizytę