Terapia SI – integracja sensoryczna – Kielce

Czy często zauważasz, że twoje dziecko wydaje się przytłoczone bodźcami z otoczenia? Czy trudno mu skupić uwagę na jednej czynności? Terapia Integracji Sensorycznej może okazać się kluczowym rozwiązaniem. Dzięki precyzyjnie dobranym ćwiczeniom i interwencjom terapeutycznym, dzieci uczą się efektywnie przetwarzać różnorodne bodźce sensoryczne, takie jak dźwięki, dotyk, wrażenia wzrokowe czy ruch. To proces, który stopniowo umożliwia poprawę reakcji na bodźce, usprawniając zdolność koncentracji i zmniejszając nadwrażliwość.

W ramach terapii SI w Poradni Engram w Kielcach, doświadczeni terapeuci specjalizujący się w psychologii dziecięcej oferują kompleksową i dopasowaną do indywidualnych potrzeb opiekę. Terapia skupia się na tworzeniu bezpiecznego otoczenia. Dziecko może stopniowo eksplorować i przetwarzać różne bodźce, zyskując pewność siebie w środowisku, które wcześniej mogło wydawać się przytłaczające.

Czym jest Terapia SI?

Terapia Integracji Sensorycznej (SI) jest podejściem terapeutycznym skoncentrowanym na zrozumieniu i poprawie funkcjonowania układu sensorycznego u osób. Głównym celem Terapii SI jest pomoc dzieciom i młodzieży w rozwijaniu zdolności przetwarzania bodźców sensorycznych. Terapia stara się to zrobić w sposób bardziej efektywny, tak by wpłynęło to na poprawę ich codziennego funkcjonowania.

Podstawowym założeniem Terapii SI jest uwzględnienie roli zmysłów, takich jak wzrok, słuch, dotyk, równowaga i propriocepcja (zdolność do wyczuwania pozycji i ruchu własnego ciała), w tworzeniu kompletnego obrazu świata i reakcji nań. Dla osób z trudnościami sensorycznymi, te bodźce mogą być źródłem dezorganizacji, lęku i trudności w koncentracji.

W trakcie terapii SI, doświadczony terapeuta przygotowuje specjalnie zaplanowane sytuacje i ćwiczenia, w których pacjent staje się aktywnym uczestnikiem i kontroluje bodźce sensoryczne. Pacjent może doświadczać różnorodnych bodźców – od delikatnych, subtelnych do bardziej intensywnych. Głównym celem jest stopniowe dostosowywanie pacjenta do różnorodnych sytuacji sensorycznych, aby pomóc mu w świadomym regulowaniu reakcji na nie.

W terapii SI, pacjent jest aktywnym uczestnikiem, a kluczową rolę odgrywa budowanie zaufania i komfortu. Terapeuta prowadzi zajęcia w atmosferze przyjaznej, umożliwiając pacjentowi swobodne wyrażanie reakcji i uczuć wobec bodźców. Terapeuta dostosowuje metody terapeutyczne do indywidualnych potrzeb pacjenta, aby stymulować jego układ sensoryczny w sposób odpowiedni i dostosowany do niego.

Praktyka Terapii SI odbywa się w różnych miejscach, takich jak specjalistyczne przychodnie, ośrodki terapeutyczne czy placówki edukacyjne, które posiadają wykwalifikowanych terapeutów specjalizujących się w tej dziedzinie. Jednym z takich miejsc jest nasze Centrum Diagnozy i Terapii ENGRAM w Kielcach. Dzieci i młodzież mogą korzystać z profesjonalnej Terapii SI, dostosowanej do ich indywidualnych potrzeb i wyzwań sensorycznych.

Jakie są wskazania do terapii?

Wskazania do podjęcia Terapii Integracji Sensorycznej (SI) mogą obejmować szereg objawów i trudności związanych z przetwarzaniem bodźców sensorycznych. Oto niektóre z sygnałów, które mogą wskazywać na potrzebę terapii SI:

  • Trudności z koncentracją – dziecko ma problemy z utrzymaniem uwagi na jednej czynności, jest rozproszone i szybko się nudzi.
  • Problemy z równowagą – dziecko wykazuje niepewność w zachowaniu równowagi, może mieć trudności z utrzymaniem postawy ciała.
  • Koordynacja ruchowa – dziecko ma trudności z wykonywaniem czynności wymagających precyzyjnych ruchów, jak wiązanie sznurówek, rysowanie czy pisanie.
  • Opóźniony rozwój mowy – dziecko ma trudności w nabywaniu umiejętności językowych i komunikacyjnych, co może przejawiać się w opóźnieniach w mowie.
  • Nadpobudliwość – dziecko reaguje nadmiernie na bodźce, jest pobudzone i nie potrafi odpowiednio regulować swoich reakcji emocjonalnych.
  • Trudności w nauce – dziecko może mieć problemy z przyswajaniem wiedzy, zrozumieniem poleceń i wykonywaniem zadań szkolnych.
  • Zaburzenia snu – problemy z zaśnięciem, snem niespokojnym lub przebudzeniami w nocy mogą być związane z trudnościami sensorycznymi.
  • Nerwowość i płaczliwość – dziecko wydaje się być nadmiernie drażliwe, łatwo się denerwuje lub jest często smutne.
  • Niechęć do pielęgnacji – dziecko może nie tolerować pewnych czynności pielęgnacyjnych, takich jak obcinanie paznokci czy wizyty u fryzjera

Warto jednak pamiętać, że obecność tych objawów niekoniecznie musi świadczyć o zaburzeniach integracji sensorycznej. Zanim rozpocznie się terapię SI, istotne jest przeprowadzenie profesjonalnej diagnostyki. Celem jest wykluczenie innych przyczyn tych trudności oraz upewnienie się, że terapia SI jest odpowiednią opcją. Przy diagnozie wskazanej przez specjalistę, Terapia Integracji Sensorycznej, dostępna w Centrum Diagnozy i Terapii ENGRAM w Kielcach, może przynieść znaczące korzyści, zwłaszcza jeśli jest wdrożona we wczesnym okresie życia dziecka.

Terapia SI – efekty 

Zastosowanie terapii integracji sensorycznej wesprze dziecko w przezwyciężeniu trudności z odbieraniem bodźców. To również sposób na to, by wspomóc wykształcenie prawidłowych wzorców ruchowym i wzmocnić zdolności motorycznych.

Dzięki temu podejściu, dziecko będzie zdolne lepiej przyporządkować bodźce oraz zintegrować je ze swoimi zmysłami. Również możliwe będzie ograniczenie nadmiernie emocjonalnych reakcji, takich jak agresja czy płaczliwość.

Powrót

Umów się na wizytę