Terapia par/małżeńska

Terapia par/małżeńska często może być pomocna, gdy partnerzy przechodzą w relacji ze sobą kryzys. Można go rozumieć na różne sposoby, czasem są to problemy z adaptacją do nowej sytuacji – pojawienie się dziecka, zmiana/utrata pracy, konfrontacja wyobrażeń z rzeczywistością, czasem po prostu narastające trudności w porozumieniu się z partnerką/partnerem. Zdarza się, że małżonkowie/partnerzy nie są świadomi różnych przeciwności, jakie pojawiają się nieuchronnie w relacji partnerskiej. Terapia małżeńska nastawiona jest na pomoc parze w przezwyciężeniu trudności, z jakimi się mierzą, przy założeniu, że oboje partnerów tego chce.

Zobacz pełną ofertę

Umów się na wizytę