Psychoterapia rodzinna Kielce

W terapii rodzinnej(systemowej) pomoc skoncentrowana jest na poszukiwaniu i zmianie takich wzorców interakcji w rodzinie, które powodują występowanie lub podtrzymywanie trudności emocjonalnych, relacyjnych, zaburzeń zachowania. Założeniem terapii rodzinnej jest traktowanie  rodziny  jako całości, systemu, który działa  w określony sposób. Taka perspektywa rozumienia rodziny  jest punktem wyjścia do pracy, która ukierunkowana jest na wykrycie i modyfikację niefunkcjonalnych wzorców reagowania, komunikacji, wpływających w określony sposób  na każdego członka rodziny jako systemu.

Sesje terapeutyczne trwają zazwyczaj  60 lub  90 min. Częstotliwość  i czas trwania spotkań  ustalany jest z terapeutą.

Zobacz pełną ofertę

Umów się na wizytę