Terapia dla dorosłych

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna to forma pomocy  skierowana  do osób znajdujących się w sytuacji kryzysu, mających problemy w relacjach z ludźmi, cierpiących z powodu nadmiernego lęku, ataków paniki, trudności w radzeniu sobie ze złością, zaburzeń nastroju, depresji. Spotkania odbywają się w formie regularnych, cotygodniowych sesji terapeutycznych.  Specjaliści  prowadzący psychoterapię pracują pod regularną superwizją. Psychoterapeutę obowiązuje tajemnica zawodowa. W Poradni Engram psychoterapeuci pracują w nurcie poznawczo behawioralnym i systemowym. 


Psychoterapia rodzinna

W terapii rodzinnej(systemowej) pomoc skoncentrowana jest na poszukiwaniu i zmianie takich wzorców interakcji w rodzinie, które powodują występowanie lub podtrzymywanie szeroko rozumianego objawu – trudności emocjonalnych, relacyjnych, zaburzeń zachowania. Założeniem terapii rodzinnej jest traktowanie  rodziny  jako całości, systemu, który działa  w określony sposób. Taka perspektywa rozumienia rodziny  jest punktem wyjścia do pracy, która ukierunkowana jest na wykrycie i modyfikacja niefunkcjonalnych wzorców reagowania, komunikacji, wpływających w określony sposób  na każdego członka rodziny.

Częstotliwość  i czas trwania spotkań  ustalany jest z terapeutą.

 • zaburzenia lękowe, nerwice
 • zaburzenia nastroju - depresje
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (natręctwa/OCD)
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • problemy w relacjach
 • nadmierne odczuwanie stresu
 • sytuacje kryzysów emocjonalnych
 • niskie poczucie wartości / samooceny
 • poszukiwanie celu/sensu w życiu,
 • trudności związane z niepłodnością

Długość procesu terapeutycznego uzależniona jest od zgłaszanego wstępnie problemu. Zwykle czas potrzebny na złagodzenie objawów np. lęku panicznego to około 20 sesji, jednak należy pamiętać, że czas ten może się zmieniać i zależy w dużym stopniu od indywidualnych cech pacjenta, złożoności jego objawów oraz współwystępujących trudności. Objawy to zwykle tylko tak zwany wierzchołek góry lodowej problemów pacjenta, więc ważne jest, by dać sobie czas na spokojne przepracowanie podłoża występujących trudności.

Proces terapii rozpoczyna się od kilku spotkań konsultacyjnych, podczas których ustalamy wspólnie z pacjentem cele terapii. Kolejnym etapem, po konsultacjach, jest ustalenie kontraktu- zasady pracy, częstotliwość spotkań, zasada poufności, płatności. Następny etap to regularne spotkania terapeutyczne, zwykle odbywające się raz w tygodniu. W międzyczasie terapeuta może wspólnie z pacjentem modyfikować cele terapii. O zakończeniu procesu pacjent decyduje wspólnie z terapeutą.

Nurt poznawczo behawioralny jest jednym z podejść/sposobów pracy w psychoterapii. Poza CBT wyróżniamy jeszcze psychoterapię psychodynamiczną, systemową, gestalt. Nurt, w jakim pracuje psychoterapeuta wpływa w sposób znaczący na jego styl pracy. To, co charakteryzuje psychoterapię poznawczo-behawioralną to między innymi: współpraca terapeuty i pacjenta, ukierunkowanie na rozwiązanie problemu, pewne ograniczenie w czasie (w zależności od problemu zgłaszanego przez pacjenta), skupienie na teraźniejszości jednocześnie z dokładną analizą wcześniejszych doświadczeń w celu stworzenia tzw. konceptualizacji problemu, stosowanie adekwatnych technik terapeutycznych i protokołów terapii.

Zobacz pełną ofertę

Umów się na wizytę