Terapia dla dorosłych

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna to forma pomocy  skierowana  do osób znajdujących się w sytuacji kryzysu, mających problemy w relacjach z ludźmi, cierpiących na zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, depresje. Spotkania odbywają się w formie regularnych, cotygodniowych sesji terapeutycznych,  ze szczególną dbałością o atmosferę intymności.  Specjaliści  prowadzący psychoterapię pracują pod regularną superwizją.


Psychoterapia rodzinna

W terapii rodzinnej(systemowej) pomoc skoncentrowana jest na poszukiwaniu i zmianie takich wzorców interakcji w rodzinie, które powodują występowanie lub podtrzymywanie szeroko rozumianego objawu – trudności emocjonalnych, relacyjnych, zaburzeń zachowania. Założeniem terapii rodzinnej jest traktowanie  rodziny  jako całości, systemu, który działa  w określony sposób. Taka perspektywa rozumienia rodziny  jest punktem wyjścia do pracy, która ukierunkowana jest na wykrycie i modyfikacja niefunkcjonalnych wzorców reagowania, komunikacji, wpływających w określony sposób  na każdego członka rodziny jako systemu.

Częstotliwość  i czas trwania spotkań  ustalany jest z terapeutą.

Powrót

Centrum Diagnozy i Terapii ENGRAM w Kielcach

+48 605 385 300 al. IX Wieków Kielc 6/lok. 19, 25-516 Kielce