Nasz zespół

Lek. med. Grażyna Rybowska – specjalista psychiatra dzieci i młodzieży. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy diagnostycznej z pacjentami dziecięco-młodzieżowymi.


Lek. med. Anna Gniatkowska-Nowakowska – neurolog dziecięcy z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi.


mgr Grażyna Krzyżak – psycholog i terapeuta z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.  Specjalizuje się z diagnozie psychologicznej specyficznych trudności w uczeniu się oraz w systemowej terapii rodzin. Ukończyła szkolenie podyplomowe w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.  W Poradni ENGRAM prowadzi także terapię EEG biofeedback, której jest certyfikowanym terapeutą.


mgr Jolanta Dubaj – pedagog – terapeuta, specjalista terapii EEG Biofeedback Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Terapii Pedagogicznej oraz Kurs Podstawowy Terapii Pedagogicznej w zakresie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych. Specjalista terapii EEG Biofeedback. Prowadzi indywidualną diagnozę dzieci z trudnościami dydaktycznymi oraz terapię pedagogiczną uczniów z deficytami funkcji percepcyjno – motorycznych, z trudnościami w nauce czytania i pisania. Prowadzi również treningi ortograficzne.


mgr Magdalena Krzyżak – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo – behawioralny nr lic. 526. Zajmuje się diagnozą psychologiczną i neuropsychologiczną dzieci i młodzieży, prowadzi terapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, 4-letniego szkolenia w Szkole Psychoterapii Poznawczo Behawioralnej CBT i studiów podyplomowych z zakresu diagnozy i terapii neuropsychologicznej na UMCS. Jest certyfikowanym diagnostą metody ADOS-2 do diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu.


mgr Grażyna Zdenkowska – pedagog z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi w różnych grupach wiekowych. Ukończyła Podyplomowe Studium Terapii Pedagogicznej, posiada praktyczne przygotowanie do prowadzenia terapii pedagogicznej. Uczestniczyła w wielu programach psychoedukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.


mgr Katarzyna Szczepańczyk – logopeda, surdologopeda, oligofrenopedagog, pedagog. U podstaw jej zawodowych zainteresowań leży stymulacja rozwoju małego dziecka w ramach wczesnego wspomagania rozwoju od 0 do 7 roku życia. Specjalista z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej dzieci z wadami słuchu oraz innymi zaburzeniami języka i komunikacji. Ukończyła szereg specjalistycznych kursów, szkoleń, warsztatów.  W październiku 2017 uzyskała dyplom neurologopedy klinicznego z wczesną interwencją logopedyczną na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Poza życiem zawodowym ceni sobie filmy kina europejskiego, muzykę, kontakty międzyludzkie oraz obcowanie z przyrodą.


mgr Diana Podsiad – fizjoterapeuta z doświadczeniem w pracy z dziećmi w różnych grupach wiekowych w ośrodku wczesnej interwencji Posiada praktyczne przygotowanie do pracy z dziećmi z zaburzeniami wieku rozwojowego. Ukończyła studia na kierunku Fizjoterapia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. W trakcie studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego w Instytucie Studiów Podyplomowych Andrago-Centrum w Kielcach. Stale doskonali swoje umiejętności oraz podnosi kwalifikacje.


mgr Sylwia Wieczorek – pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, specjalista z zakresu diagnozy i terapii integracji sensorycznej. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia  Terapeutów Integracji Sensorycznej. Posiada praktyczne przygotowanie z zakresu terapii pedagogicznej i surdopedagogiki.


mgr Julita Sideł – logopeda, neurologopeda, absolwentka UMCS w Lublinie. Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Posiada dodatkowe kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki.


mgr Aneta Poczęta – fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta NDT-Bobath. Ukończyła jednolite studia magisterskie na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Obecnie pracuje w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, stale poszerza zakres wiedzy i umiejętności uczestnicząc w  konferencjach oraz szkoleniach.

Powrót