Wczesne wspomaganie rozwoju

Przy zdiagnozowaniu zaburzeń w zakresie rozwoju, należy wesprzeć dziecko. Istnieją terapie wczesnego wspomagania rozwoju, które mają na celu stymulować umiejętności malucha. Dowiedz się, jak wygląda ten program terapeutyczny oraz w jakich sytuacjach jest stosowany.

Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, czyli WWRD koncentruje się na stymulowaniu rozwoju umiejętności społecznych, motorycznych, komunikacyjnych, poznawczych oraz psychicznych malucha. Zajęcia mogą być prowadzone nawet dla nowonarodzonych dzieci. Warto wiedzieć, że ten program terapeutyczny nie obejmuje jedynie malucha, ale również jego rodziców, gdyż niezwykle istotne jest także ich wsparcie dla pociechy. WWRD prowadzone jest do momentu, aż znikną wskazania do niego, lub gdy dziecko zacznie edukację szkolną. Zajęcia odbywają się w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie – jednak w niektórych przypadkach ich wymiar może być wyższy.

Jakie zajęcia są prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju?

Warto wiedzieć, że wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to program terapeutyczny, który może koncentrować się na pobudzaniu umiejętności:

 • społecznych,
 • komunikacyjnych,
 • motorycznych,
 • emocjonalnych,
 • zmysłowych – czyli rozpoznawania i prawidłowego przypisywania bodźców,
 • intelektualnych.

Należy pamiętać, że rodzaj prowadzonych zajęć w ramach WWRD jest dobierany indywidualnie do potrzeb dziecka, aby jak najlepiej go wesprzeć. Opracowaniem programu terapeutycznego zajmuje się specjalny zespół składający się z osób mających uprawnienia pedagogiczne, psychologiczne i logopedyczne. W zależności od potrzeb dziecka możliwa jest także współpraca z innymi specjalistami, takimi jak fizjoterapeuta, terapeuta rodzinny, neurologopeda czy specjalista integracji sensorycznej. WWRD jest prowadzone przez specjalistyczne placówki, takie jak Centrum Diagnozy i Terapii ENGRAM w Kielcach.

Kiedy dziecku jest potrzebne wczesne wspomaganie rozwoju – wskazania

Należy pamiętać, że z WWRD skorzystają maluchy, które mają opinię wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną o potrzebie wdrożenia wczesnego wspomagania rozwoju. Wśród objawów, które powinny skłonić rodziców do wizyty w takiej placówce, można wymienić:

 • brak utrzymywania kontaktu wzrokowego, 
 • zaburzone umiejętności komunikacyjne,
 • nerwowość i płacz,
 • trudności w nawiązywaniu kontaktów,
 • zaburzone umiejętności motoryczne,
 • przeszkody w nabywaniu umiejętności motorycznych czy poznawczych.

Warto wiedzieć, że każde dziecko jest inne, jednak jeśli rodzic zauważy niepokojące symptomy, powinien zadbać o odpowiednią diagnostykę. 

Źródła:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wczesne-wspomaganie-rozwoju

Powrót

Umów się na wizytę