Trening umiejętności społecznych

Trening umiejętności społecznych odgrywa kluczową rolę w kompleksowym rozwoju jednostki, umożliwiając jej skuteczne funkcjonowanie w różnorodnych aspektach społeczeństwa. Już od wczesnych etapów życia dzieci, poprzez obserwację oraz adaptację zachowań najbliższych, kształtują podstawowe umiejętności społeczne. Należą do nich między innymi umiejętność komunikacji, empatii, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów oraz zdolność do współpracy.

Niemniej jednak, niektóre dzieci mogą napotkać trudności w naturalnym nabywaniu tych istotnych umiejętności. Często wykazują oznaki nieśmiałości, bądź mają kłopoty z nawiązywaniem relacji z rówieśnikami, ograniczając tym samym swój rozwój społeczny. W takich przypadkach warto sięgnąć po specjalistyczną pomoc Poradni Engram, która specjalizuje się w treningu umiejętności społecznych.

Trening umiejętności społecznych realizowany w Poradni Engram ma na celu aktywne rozwijanie zdolności interpersonalnych, umożliwiających skuteczną interakcję z innymi jednostkami. Przez indywidualne sesje i interakcje grupowe, dzieci uczą się wyrażania swoich myśli i uczuć w sposób konstruktywny, jak również rozwijają umiejętności aktywnego słuchania oraz rozpoznawania emocji u innych.

Kluczowym elementem treningu umiejętności społecznych jest także nauka radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi oraz umiejętność skutecznej negocjacji, co pozwala na budowanie zdrowych i zrównoważonych relacji interpersonalnych. W ramach treningu podkreśla się także rolę empatii jako zdolności do wczuwania się w uczucia i perspektywy innych ludzi.

Warto zaznaczyć, że trening umiejętności społecznych oferowany przez Engram nie ogranicza się jedynie do dzieci z wyraźnymi trudnościami społecznymi. Stanowi on niezwykle cenną inwestycję w rozwój każdego dziecka, zapewniając mu narzędzia niezbędne w dorosłym życiu, w tym także w przyszłej sferze zawodowej. Umożliwiając zdobycie tych umiejętności, dzieci mogą budować trwałe relacje społeczne, tworzyć głębokie więzi przyjacielskie oraz osiągać sukcesy w różnorodnych dziedzinach.

Na czym polega taki trening?

Trening umiejętności społecznych jest znany pod skrótem TUS. Polega on na wdrażaniu technik terapeutycznych pozwalających na przezwyciężenie trudności społecznych związanych np. z psychiką lub emocjami człowieka. Są one szczególnie istotne w życiu dziecka, gdy zaczyna odczuwać bariery z komunikowaniem się lub nawiązywaniem relacji społecznych. Trening umiejętności społecznych jest prowadzony w specjalistycznych placówkach, takich jak Centrum Diagnozy i Terapii ENGRAM w Kielcach. Podczas zajęć pobudzany jest rozwój umiejętności:

  • zarządzania stresem

Niestety, ale dyskomfort nie zawsze jest możliwy do uniknięcia. Istotne jest jednak to, aby nauczyć dziecko rozpoznawania sytuacji wzbudzających stres oraz nauczenia specjalnych metod pozwalających na opanowanie niepokoju. 

  • nawiązywania interakcji

Nawiązywanie interakcji między ludźmi stanowi jedną z istotnych funkcji społecznych. Niektóre dzieci mogą napotykać wyzwania w wykonywaniu tego zadania. W ramach treningu umiejętności społecznych organizowane są zajęcia grupowe, które pomagają przezwyciężyć bariery w komunikowaniu się. Dzięki nim, młody człowiek ma okazję na zdobycie metod ułatwiających prawidłową interakcję.

Jednak to nie wszystkie umiejętności, które są rozwijane podczas treningu umiejętności społecznych. Dziecko uczy się również rozpoznawanie swoich emocji, pracy w grupach oraz tego, w jaki sposób można unikać konfliktu, a w razie konieczności, poradzić sobie w trakcie kłótni. Dzięki temu możliwe jest przezwyciężenie lub znaczne zredukowanie trudności, na które napotyka się młody człowiek. 

Zajęcia odbywają się w kilkuosobowych grupach rówieśniczych, przez co możliwe jest wdrażanie nowych umiejętności między dziećmi. 

Trening umiejętności społecznych – kiedy może być potrzebny?

Problemy komunikacyjne pociech nierzadko mogą być bagatelizowane przez rodziców jako etap przejściowy lub związany z nieśmiałością malucha. Choć każdego dziecko rozwija się inaczej, to warto zasięgnąć wsparcia psychologa w sytuacjach, gdy młody człowiek:

  • ma trudności z nawiązywaniem znajomości,
  • nie ma kolegów i koleżanek,
  • jest odrzucone przez rówieśników w przedszkolu lub klasie,
  • ma trudności z rozpoznawaniem emocji,
  • ma problem z radzeniem sobie ze stresem związanym z interakcjami społecznymi.

Terapia umiejętności społecznych wspomaga dziecko w przezwyciężeniu trudności związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji.

Powrót

Umów się na wizytę