Psychoterapia poznawczo behawioralna

Psychoterapia poznawczo behawioralna jest metodą terapeutyczną o udowodnionej naukowo skuteczności. Jest to terapia oparta na dowodach, ponieważ wykorzystuje powtarzalne procedury – techniki, protokoły terapeutyczne , podlega ocenie w kontrolowanych eksperymentach i wykazuje powtarzalność działań. Zakłada poprawę jakości życia pacjenta poprzez zastosowanie szeregu interwencji odwołujących się do modyfikacji zachowań i sposobu myślenia. Psychoterapia poznawczo behawioralna jest skuteczna w leczeniu takich trudności jak zaburzenia lękowe, zaburzenia stresowe pourazowe, zaburzenia nastroju, zaburzenia odżywiania, trudności w relacjach z ludźmi, zaburzenia osobowości.

Proces terapii poznawczo behawioralnej rozpoczyna się od  dokładnego rozpoznania problemu i stworzenia tzw. konceptualizacji. Jest ona zbiorem hipotez, próbą wyjaśnienia genezy aktualnych trudności pacjenta, które powstały na bazie wcześniejszych doświadczeń oraz nadawania im znaczenia w charakterystyczny dla pacjenta sposób. Psychoterapia poznawczo behawioralna rozpoczyna się „od szczegółu do ogółu”, czyli  od dokładnego zdefiniowania celu, którym może być np. eliminacja objawu lub nabywanie umiejętności radzenia sobie z nim.

Celem psychoterapeuty jest właśnie poznanie tego indywidualnego systemu znaczeń, które pacjent przypisuje różnych wydarzeniom oraz dotarcie do schematów, zasad rządzących życiem, czyli ukształtowanych sposobów widzenia rzeczywistości. Aby móc skutecznie pomagać pacjentowi w modyfikacji nieadaptacyjnych wzorców myślenia i zachowania oraz  nazywaniu i przeżywaniu emocji konieczny jest rozwój bezpiecznej, wspierającej relacji terapeutycznej.

Podstawowe cechy terapii poznawczo behawioralnej to:

  • współpraca terapeuty i pacjenta,
  • ukierunkowanie na rozwiązanie problemu,
  • ograniczenie w czasie,
  • skupienie na teraźniejszości jednocześnie z dokładną analizą wcześniejszych doświadczeń w celu stworzenia tzw. konceptualizacji problemu,
  • stosowanie adekwatnych technik terapeutycznych i protokołów terapii,
  • koncentracja na nauce nowych zachowań i dokonywaniu zmian w funkcjonowaniu poza gabinetem terapeutycznym

 

 


Magdalena Krzyżak

Powrót

Centrum Diagnozy i Terapii ENGRAM w Kielcach

+48 605 385 300 al. IX Wieków Kielc 6/lok. 19, 25-516 Kielce