Nowy standard diagnozy autyzmu

Po długim okresie oczekiwań od niedawna dostępne jest w Polsce nowe narzędzie diagnostyczne  – ADOS-2 do diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu dzieci od 12 miesiąca życia i osób dorosłych.  Jest to tzw. złoty standard diagnozy autyzmu na świecie. ADOS-2 jest wystandaryzowanym protokołem bezpośredniej obserwacji, składającym się  z pięciu  modułów zróżnicowanych pod względem wieku i rozwoju językowego pacjenta. Posiada wysokie i bardzo wysokie właściwości psychometryczne. Zastosowanie badania ADOS-2 pozwala na postawienie bardziej wiarygodnej diagnozy – specjalista nie musi już opierać się na ogólnym „wrażeniu”, ma do dyspozycji zestaw  prób, na podstawie których ocenia  obserwowane zachowanie według określonych wytycznych. Bateria służy również do oceny postępów w trakcie terapii oraz do wyznaczania mocnych i słabszych stron pacjenta.

Jak wygląda badanie?

Diagnosta wybiera jeden z nich, najbardziej dostosowany do wieku i umiejętności językowych uczestnika badania. Każdy moduł zawiera szereg prób, mających na celu wywołanie u uczestnika badania  jak najbardziej naturalnej interakcji określonych zachowań, ważnych z punktu widzenia diagnostyki zaburzeń ze spektrum autyzmu. W szczególności narzędzie ADOS-2 umożliwia badanie nieprawidłowości charakterystycznych dla ASD w sferach komunikacji społecznej, zabawy oraz ograniczonych i powtarzalnych zachowań. Każdy moduł obejmuje zestaw prób umożliwiających obserwację nieprawidłowości charakterystycznych dla zaburzeń ze spektrum autyzmu. Badanie narzędziem ADOS-2 trwa od czterdziestu do sześćdziesięciu minut. Diagnoza przy użyciu ADOS 2 pozwala zebrać informacje na podstawie których dokonywana jest ocena zaobserwowanych nieprawidłowości charakterystycznych dla zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz planowana jest indywidualna terapia dziecka.

Kto może przeprowadzać badanie?

Diagnozę narzędziem ADOS 2 przeprowadza certyfikowany diagnosta, przeszkolony w kierunku badania oraz interpretacji uzyskanych danych. Szkolenie pozwala na zapoznanie się z narzędziem oraz systemem kodowania odpowiedzi, dzięki któremu wyniki uzyskane w badaniach ADOS-2 na całym świecie są porównywalne.

http://szkoleniaados2.pl/diagnosci

Bibliografia:

www.szkoleniaados2.pl


Magdalena Krzyżak

Powrót

Umów się na wizytę