Nowy standard diagnozy autyzmu – ADOS-2

Po długim okresie oczekiwań od niedawna dostępne jest w Polsce nowe narzędzie diagnostyczne  – ADOS-2 do diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu dzieci od 12 miesiąca życia i osób dorosłych.  Jest to tzw. złoty standard diagnozy autyzmu na świecie. ADOS-2 jest wystandaryzowanym protokołem bezpośredniej obserwacji, składającym się  z pięciu  modułów zróżnicowanych pod względem wieku i rozwoju językowego pacjenta. Posiada wysokie i bardzo wysokie właściwości psychometryczne. Zastosowanie badania ADOS-2 pozwala na postawienie bardziej wiarygodnej diagnoz. Specjalista nie musi już opierać się na ogólnym „wrażeniu”. Ma do dyspozycji zestaw prób, na podstawie których ocenia  obserwowane zachowanie według określonych wytycznych. Bateria służy również do oceny postępów w trakcie terapii oraz do wyznaczania mocnych i słabszych stron pacjenta.

Jak wygląda badanie? – ADOS-2

Diagnosta wybiera jeden z nich, najbardziej dostosowany do wieku i umiejętności językowych uczestnika badania. Każdy moduł zawiera szereg prób, mających na celu wywołanie u uczestnika badania  jak najbardziej naturalnej interakcji określonych zachowań. Ważnych z punktu widzenia diagnostyki zaburzeń ze spektrum autyzmu. W szczególności narzędzie ADOS-2 umożliwia badanie nieprawidłowości charakterystycznych dla ASD w sferach komunikacji społecznej, zabawy oraz ograniczonych i powtarzalnych zachowań. Każdy moduł obejmuje zestaw prób umożliwiających obserwację nieprawidłowości charakterystycznych dla zaburzeń ze spektrum autyzmu. Badanie narzędziem ADOS-2 trwa od czterdziestu do sześćdziesięciu minut. Diagnoza przy użyciu ADOS 2 pozwala zebrać informacje na podstawie których dokonywana jest ocena zaobserwowanych nieprawidłowości charakterystycznych dla zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz planowana jest indywidualna terapia dziecka.

Kto może przeprowadzać badanie?

Diagnozę narzędziem ADOS 2 przeprowadza certyfikowany diagnosta, przeszkolony w kierunku badania oraz interpretacji uzyskanych danych. Szkolenie pozwala na zapoznanie się z narzędziem oraz systemem kodowania odpowiedzi, dzięki któremu wyniki uzyskane w badaniach ADOS-2 na całym świecie są porównywalne.

http://szkoleniaados2.pl/diagnosci

Bibliografia:

www.szkoleniaados2.pl


Magdalena Krzyżak

Powrót

Umów się na wizytę