Szkolenia i warsztaty

Trening umiejętności społecznych dla dzieci

Nasz autorski program skonstruowaliśmy tak, by odpowiadał potrzebom dzieci z różnymi trudnościami w funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym. Gdy Twoje dziecko jest nieśmiałe, ma trudność ze znalezieniem sobie przyjaciół, nie radzi sobie z emocjami lub jest odrzucane/ nielubiane w grupie rówieśniczej to te zajęcia są dla niego odpowiednie.

Warsztaty mają  na celu trenowanie:

  • umiejętności komunikacji – trenerzy organizują zabawę w taki sposób, by pokazywać dzieciom, jak nawiązywać i podtrzymywać kontakty z rówieśnikami, jak rozmawiać, wyrażać swoje uczucia, myśli
  • umiejętności współpracy – dzieci poprzez wspólne działanie w grupie, uczą się budowania relacji, empatii, czekania na swoją kolej i umiejętności odraczania swoich potrzeb w czasie. W trakcie gier zespołowych uczymy się wygrywania, ale też przegrywania oraz odnajdywania się w grupie w różnych sytuacjach
  • rozpoznawania swoich emocji i radzenia sobie z nimi – dzieci poznają swoje mocne strony w zakresie funkcjonowania emocjonalnego, zasoby oraz obszary do rozwoju, uczą się w jaki sposób panować nad emocjami, jak je wyrażać w sposób zrozumiały i akceptowalny dla innych, jak radzić sobie z emocjami w różnych sytuacjach
  • radzenia sobie ze stresem – dzieci uczą się rozpoznawania źródeł stresu, jego objawów, ćwiczą wybrane techniki relaksacyjne
  • radzenia sobie w sytuacji konfliktu – podczas różnych ćwiczeń, gier zespołowych, , rozmów dzieciaki doświadczają różnic między sobą, które mogą być na przykład podłożem konfliktów. Poprzez współdziałanie w grupie uczą się akceptacji odmienności, innego zdania oraz uczą się w sposób efektywny rozwiązywać spory i radzić sobie z trudnymi emocjami, które pojawiają się w sytuacji konfliktu

Spotkania odbywają się raz w tygodniu, trwają 60 minut. Cykl zajęć to 10 spotkań. Kwalifikacja do grupy terapeutycznej jest zawsze poprzedzona rozmową z rodzicami i dzieckiem. Możliwe jest, że terapeuta, po wstępnym rozpoznaniu, zaproponuje inną formę pomocy.

Zajęcia odbywają się w grupach minimum 6 osobowych zbliżonych wiekowo. Koszt zajęć to 60 zł za 1 godzinę – cały cykl kosztuje 600 zł.
Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie lub mailowo. O kwalifikacji do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

Powrót

Centrum Diagnozy i Terapii ENGRAM w Kielcach

+48 605 385 300 al. IX Wieków Kielc 6/lok. 19, 25-516 Kielce