Szkolenia i warsztatyGrupa rozwojowa dla młodzieży

Miło nam poinformować, że od września rozpoczynamy rekrutację do naszej nowej Grupy dla młodzieży. Jest to grupa rozwojowo-terapeutyczna, skierowana do młodzieży licealnej, w której uczestnictwo daje możliwość lepszego zrozumienia siebie oraz swoich relacji z innymi. Dedykowana jest osobom, które chcą lepiej zrozumieć przyczyny doświadczanych trudności, czują się osamotnione, niezrozumiane przez innych i chcą nauczyć się, jak być z ludźmi w bardziej satysfakcjonujący sposób. Uczestnictwo w grupie terapeutycznej daje możliwość lepszego zrozumienia siebie oraz swoich relacji z innymi.

Podczas trwania grupy prowadzone są także spotkania dla rodziców – jest to pierwsze spotkanie konsultacyjne, spotkanie w trakcie trwania grupy oraz podsumowujące. Spotkania te są ukierunkowane na rozmowę o przyczynach trudności nastolatka oraz możliwych sposobach wsparcia, które naszym zdaniem mogą pozytywnie wpłynąć na rozwijanie potencjału młodego człowieka lub/i na poprawę jego funkcjonowania w obszarach zgłaszanych jako problemowe. Warto pamiętać, że zaangażowanie bliskich osób w rozumieniu trudności pojawiających się w wieku dorastania potocznie określanym jak „trudny” zwiększa efektywność leczenia.

Zgłoszenia prosimy kierować pod nr 691 678 852 lub na biuro@poradniaengram.pl

Powrót

Centrum Diagnozy i Terapii ENGRAM w Kielcach

+48 605 385 300 al. IX Wieków Kielc 6/lok. 9, 25-516 Kielce