Bezpłatna terapia i rehabilitacja

Wczesne Wspomaganie Rozwoju to  zajęcia terapeutyczne, ukierunkowane na stymulację rozwoju małego dziecka oraz wsparcie rodziny dziecka z  zaburzeniami wieku rozwojowego. Z tej formy pomocy skorzystać może każde dziecko, które posiada opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydaną przez publiczne i niepubliczne Poradnie Psychologiczno–Pedagogiczne.  Dziecko może korzystać z terapii w ramach WWR tak długo, jak zostało to zalecone w opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju – od urodzenia albo od  momentu wykrycia   niepełnosprawności aż do podjęcia obowiązku szkolnego przez dziecko.

Zajęcia wczesnego  wspomagania   w CDT Engram  prowadzi zespół  terapeutów, przygotowanych do pracy   z różnymi niepełnosprawnościami wieku rozwojowego –  psycholog,  neurologopeda,  pedagog,  oligofrenopedagog,  fizjoterapeuta, specjalista integracji sensorycznej, specjalista   terapii  biofeedback,  terapeuta  rodzinny. Nasz zespół pozostaje w stałym kontakcie z neurologiem dziecięcym, który konsultuje naszych podopiecznych.   Zajęcia  prowadzone są nieodpłatnie, w wymiarze godzin określonych przepisami.

 

Zobacz pełną ofertę

Umów się na wizytę