Katarzyna Ludwikowska

Katarzyna Ludwikowska – logopeda, neurologopeda, pedagog specjalny, oligofrenopedagog. Posiada długoletnie doświadczenie, wsparte gruntownym i aktualnym wykształceniem. Pomaga w skutecznym wspieraniu dzieci, które mają trudności natury logopedycznej. Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną, neurologopedyczną, diagnozą i terapią pedagogiczną, orzekaniem dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz dzieci z niepełnosprawnością. Na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością sprzężoną, z dziećmi w normie intelektualnej. Pracuje też z dorosłymi w przypadku zaburzeń mowy i komunikacji (afazja, dyzartria) powstałych w wyniku uszkodzenia mózgu, a także w przypadku mowy niepłynnej oraz z wadami wymowy i trudnościami komunikacyjnymi. Ukończyła liczne kursy i szkolenia w zakresie komunikacji alternatywnej, terapii osób z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi.

Poznaj innych terapeutów


Grażyna Krzyżak
Jolanta Dubaj
Magdalena Krzyżak-Gawron
Karolina Reguła-Krawczyk
Grażyna Zdenkowska
Diana Podsiad
Sylwia Wieczorek
Julita Sideł
Aneta Poczęta
Aleksandra Soczumska
Kinga Kozieł
Natalia Habik-Tatarowska
Agata Karyś
Justyna Stuleblak
Agnieszka Siuda
Agnieszka Karaś
Iwona Kundera
Monika Piłatowska – Kloc
Agnieszka Ogłoza Baran
Edyta Gębska
Lek. med. Grażyna Rybowska
Lek. med. Anna Gniatkowska – Nowakowska
Kamila Dziopa
Piotr Kochański
Monika Marciniec
Wojciech Stefaniak

Umów się na wizytę