Trening budowania pozytywnej samooceny dla dzieci i młodzieży

 

Uwaga, mamy dla Was nowe zajęcia!

Często Rodzice pytają nas o zajęcia grupowe, które pomogłyby ich Dzieciom w podniesieniu samooceny, w lepszym poczuciu się z samym sobą, w zmniejszeniu niepokoju i nieśmiałości w kontaktach z innymi, polubieniu siebie.  Wychodzimy naprzeciw osobom, którzy mają poczucie niepewności, niedocenienia, zamkniętych  w sobie, bez dążeń samorealizacyjnych. Przygotowaliśmy dla dzieci i młodzieży TRENING BUDOWANIA POZYTYWNEJ SAMOOCENY. Zajęcia będą prowadzone dla dwóch grup wiekowych. Zapoznajcie się z naszą ofertą?

Niskie poczucie własnej wartości i nieadekwatna, niska samoocena są źródłem dyskomfortu. Prowadzą do przeżywania emocji, takich jak smutek, rozczarowanie, niepokój, poczucie winy, złość. W kontakcie z innymi ludźmi osoby niewierzące we własne możliwości wykazują się ostrożnością, nieufnością wobec innych, a swoje braki często kompensują agresją. Niepokój i nieśmiałość powoduje wycofywanie się z aktywności, obawami przed krytyką, zaprzeczaniu komplementom, ignorowaniem swoich potrzeb.

Dla kogo przeznaczone są nasze zajęcia?

Warsztaty przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w dwóch grupach wiekowych, mających niską samoocenę, trudności występujące w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi, nieśmiałych, niewierzących we własne możliwości:

  • 8 – 11 lat
  • 11 – 13 lat

Cel zajęć został opracowany w oparciu o koncepcję sześciu filarów poczucia własnej wartości wg Nathaniela Brandena:

  • Świadome życie – budowanie poczucia samoświadomości, dostrzegania swoich myśli, uczuć, potrzeb i pragnień;
  • Samoakceptacja – akceptowanie swoich mocnych stron, sukcesów oraz trudności i niepowodzeń;
  • Odpowiedzialność za siebie i swoje wybory;
  • Asertywność – wyrażanie siebie samego w sposób akceptowany społecznie;
  • Życie celowe – wyznaczanie celów i ich realizacja;
  • Integralność osobista – życie w zgodzie ze sobą;

Zajęcia poprowadzi mgr Aleksandra Soczumska – psycholog, terapeuta dzieci i młodzieży.

Pracujemy w małej, kameralnej, stałej grupie – spotkania odbywają się 1 raz w tygodniu i trwają 60 minut przez okres 8 miesięcy.
Koszt uczestnictwa to 70 zł /osoba za każde zajęcia.

Zapraszamy do kontaktu z nami  pod numerem +48 605 385 300.

Powrót

Umów się na wizytę