Nowy standard diagnozy autyzmu już w Kielcach

ADOS-2 już w Kielcach!

Po długim okresie oczekiwań otrzymaliśmy właśnie nowe narzędzie diagnostyczne  – ADOS-2 do diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu dzieci od 12 miesiąca życia i osób dorosłych.  Jest to tzw. złoty standard diagnozy autyzmu na świecie. ADOS-2 jest wystandaryzowanym protokołem bezpośredniej obserwacji, składającym się  z pięciu  modułów zróżnicowanych pod względem wieku i rozwoju językowego pacjenta. Posiada wysokie i bardzo wysokie właściwości psychometryczne. Zastosowanie badania ADOS-2 pozwala na postawienie bardziej wiarygodnej diagnozy – specjalista nie musi już opierać się na ogólnym „wrażeniu”, ma do dyspozycji zestaw  prób, na podstawie których ocenia  obserwowane zachowanie według określonych wytycznych.  Podczas badania wszelkie działania diagnosty są ściśle określone i powtarzalne. Bateria służy również do oceny postępów w trakcie terapii oraz do wyznaczania mocnych i słabszych stron pacjenta.

Dlaczego to jest tak ważne, że mamy ADOS-2?

Byliśmy jednym z ostatnich krajów na świecie, gdzie narzędzie to nie było dostępne. Wiele lat  pracy naukowców pod kierunkiem Uniwersytetu Warszawskiego doprowadziło do sukcesu w postaci walidacji narzędzia, czyli zbierania i oceniania danych świadczących o trafności wyników testu oraz  dostosowania go do polskich warunków i wyposażenia w aktualne normy.

Dzięki temu rodzice zyskują dostęp do diagnozy według światowych standardów. Doświadczenie wielu z nas pokazuje, że do tej pory obserwacja diagnostyczna w kierunku ASD nie była usystematyzowana, a przez to często mniej wiarygodna. Dzięki dostępności ADOS-2 specjalistom diagnozującym dzieci– psychiatrom, psychologom, terapeutom  łatwiej będzie przekazać rodzicowi wiarygodną informację dotyczącą stanu zdrowia ich dziecka.

Jak wygląda badanie?

Diagnosta wybiera jeden z nich, najbardziej dostosowany do wieku i umiejętności językowych uczestnika badania. Każdy moduł zawiera szereg prób, mających na celu wywołanie u uczestnika badania  jak najbardziej naturalnej interakcji określonych zachowań, ważnych z punktu widzenia diagnostyki zaburzeń ze spektrum autyzmu. W szczególności narzędzie ADOS-2 umożliwia badanie nieprawidłowości charakterystycznych dla ASD w sferach komunikacji społecznej, zabawy oraz ograniczonych i powtarzalnych zachowań. Każdy moduł obejmuje zestaw prób umożliwiających obserwację nieprawidłowości charakterystycznych dla zaburzeń ze spektrum autyzmu. Badanie narzędziem ADOS-2 trwa od czterdziestu do sześćdziesięciu minut. Diagnoza przy użyciu ADOS 2 pozwala zebrać informacje na podstawie których dokonywana jest ocena zaobserwowanych nieprawidłowości charakterystycznych dla zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz planowana jest indywidualna terapia dziecka.

 

Dlaczego cena diagnozy jest tak wysoka?

Szkolenie z wykorzystania ADOS 2 w badaniach klinicznych i cały zestaw testowy, na który składają się  pomoce diagnostyczne, podręczniki i protokoły to koszt około 13 tysięcy złotych.

 

Kto może przeprowadzać badanie?

Diagnozę narzędziem ADOS 2 przeprowadza certyfikowany diagnosta, przeszkolony w kierunku badania oraz interpretacji uzyskanych danych. Szkolenie pozwala na zapoznanie się z narzędziem oraz systemem kodowania odpowiedzi, dzięki któremu wyniki uzyskane w badaniach ADOS-2 na całym świecie są porównywalne.

http://szkoleniaados2.pl/diagnosci

 

Bibliografia:

www.szkoleniaados2.pl

www.jim.org

 


Magdalena Krzyżak

 

Powrót

Umów się na wizytę