Integracja sensoryczna – terapia

Czym jest integracja sensoryczna ?

Coraz więcej młodych ludzi ma deficyty w zakresie odbioru i interpretacji bodźców zmysłowych, zaś dobrą praktyką jest zauważanie tych problemów, nie bagatelizowanie ich i chęć szukania pomocy, by ułatwić dziecku aktywne oraz pełne funkcjonowanie w świecie pełnym kolorów, dźwięków i ruchu.

Integracja sensoryczna jest procesem fizjologicznym, który zachodzi w mózgu każdego człowieka. Polega na przetwarzaniu informacji, które napływają z różnych narządów zmysłów. Układ nerwowy moduluje bodźce sensoryczne, nadając znaczenie tym istotnym, a wygłuszając mniej ważne dla danej sytuacji. Dzięki temu dziecko skupia swoja uwagę na głosie nauczyciela, pomimo że za oknem panuje uliczny zgiełk, a koledzy z tylnej ławki rozmawiają. 

Organizacja zmysłów odnosi się także do wcześniejszych doświadczeń, dlatego przedszkolak chcąc przeskoczyć ogromną kałużę używa dużej siły, by wybić się jak najdalej. Potrafi oszacować za pomocą wzroku wielkość przeszkody i dostosować siłę swoich mięśni oraz zakres ruchu w stawach do wykonania odpowiednio długiego skoku.

Korzystanie z kilku zmysłów jednocześnie, to także wynik integracji sensorycznej. Dzięki tej umiejętności można odnaleźć klucze do drzwi, gdy zawieruszyły się na dnie torebki- nie mogąc bazować na zmyśle wzroku, układ nerwowy wykorzystuje informacje na temat kształtu, ciężaru, faktury , czy dźwięków jakie wydaje przedmiot, aby go zidentyfikować.

Brak zakłóceń w procesie integracji zmysłów pozwala na prawidłowe postrzeganie rzeczywistości, adekwatne zachowanie dziecka i sprawne uczenie się.

Co się dzieje gdy któryś z układów sensorycznych szwankuje?

Najważniejsze ze wszystkich systemów to dotyk, układ przedsionkowy i propriocepcji– stanowią bowiem fundament dla rozwoju innych zmysłów. Zaburzenie funkcjonowania któregoś z nich- wpływa na pracę układu słuchowo, węchowego czy smaku.

Wypadkową zaburzeń funkcjonowania jednego lub kilku zmysłów są nie tylko problemy z wyższymi umiejętnościami, takimi jak czytanie, pisanie, a nawet rozwijanie emocji i kontaktów społecznych, ale również wpływają na wiele innych aspektów życia. Obraz dziecka z dysfunkcjami sensorycznymi może mieć rozmaite cechy. Z praktyki gabinetu najczęściej zgłaszanymi problemami, które stają się bezpośrednim powodem do rozszerzonej diagnozy, są:

 • Nieprawidłowy poziom aktywności ruchowej, często przejawiający się jako nadruchliwość.
 • Wygórowana lub obniżona wrażliwość na bodźce, obejmująca szeroki wachlarz nadwrażliwości: dotykową, słuchową i wzrokową.
 • Deficyt uwagi i trudności w koncentracji.
 • Obniżony poziom koordynacji ruchowej.
 • Opóźniony rozwój mowy.
 • Trudności w zachowaniu i funkcjonowaniu w grupie społecznej.

Lista objawów zaburzeń procesów przetwarzania sensomotorycznego jest bardzo długa. Nie zawsze występowanie jednego, czy kilku z nich świadczy o problemie. Tylko dokładna diagnoza przeprowadzona przez wykwalifikowanego terapeutę pozwala na potwierdzenie zaburzeń SI.

Niemniej rodzice oraz nauczyciele nie powinni bagatelizować sygnałów, które mogą sugerować problemy sensoryczne. 

Wykaz symptomów, które powinny wzbudzić czujność opiekunów:

 • nadwrażliwość na dotyk
 • awersja do metek
 • unikanie brudzenia rąk
 • trudności w czynnościach higienicznych takich jak : obcinanie paznokci, czesanie czy micie głowy
 • niedostrzeganie bólu/nadmierna wrażliwość na ból
 • niechęć do chodzenia boso
 • niechęć do noszenia obcisłej garderoby
 • trudności z akceptacją nowych ubrań
 • wybiórczość pokarmowa
 • nadmierna ruchliwość
 • niechęć do korzystania z huśtawek/karuzeli
 • unikanie nagłych zmian pozycji
 • preferencja intensywnych zabaw , takich jak bujanie, wirowanie, skakanie
 • brak wrażliwości na ruch obrotowy
 • trudności z utrzymaniem równowagi
 • problemy z nauką nowych umiejętności ruchowych
 • niechlujne jedzenie
 • trudności z obsługa nożyczek
 • chodzenie na palcach
 • potykanie się o przedmioty
 • mocne dociskanie długopisu
 • ociężałe poruszanie się
 • gryzienie/szczypanie siebie lub innych osób
 • zgrzytanie zębami
 • wysoka wrażliwość na jaskrawe światła
 • trudność z przepisywaniem z tablicy
 • odwracanie liter
 • nadwrażliwość słuchowa
 • lęk przez określonymi dźwiękami
 • trudności z koncentracja uwagi
 • nie reagowanie na polecenia
 • występowanie nieprzewidzianych wybuchów emocji
 • trudności ze snem
 • problemy z autoregulacją

Lista przedstawia tylko wybrane spośród wielu symptomów zaburzeń sensorycznych. Dysfunkcje te mogą być rozpoznawane u dzieci w normie intelektualnej jak i z niepełnosprawnościami. Ich nasilenie także jest różne, od lekkiego do znacznego.
Występowanie problemów dezorganizuje funkcjonowanie dziecka, wpływając negatywnie na wiele płaszczyzn m.in. uczenie się, zachowanie i rozwój społeczno-emocjonalny dziecka a także poczucie własnej wartości.

Integracja sensoryczna – Terapia SI

Terapia SI nazywana jest naukową zabawą, ponieważ praca odbywa się z użyciem licznych sprzętów podwieszanych, angażując pracę kilku zmysłów jednocześnie i regulując ich pobudzenie. Ćwiczenia ukierunkowane są poprawę organizacji bodźców w zakresie niedomagających układów. W terapii istotnym celem jest odblokowanie u dziecka naturalnych umiejętności inicjowania zabawy, rozwijanie umiejętności planowania ruchu, poprawa zdolności autoregulacji. Dzieci uwielbiają tę formę terapii, a jej naukowe podwaliny pozwalają im szybko przełamywać bariery, z którymi się zmagały.

Poza salą terapeutyczną dziecko otrzymuje dietę sensoryczną, czyli strategię wspierania systemów sensorycznych w warunkach domowych i szkolnych, aby w i tym środowisku układ nerwowy dziecka funkcjonował komfortowo i nie był narażony na przestymulowanie.

Powrót

Umów się na wizytę