Cennik

 1. Konsultacja psychologiczna – 80 zł
 2. Konsultacja pedagogiczna – 80 zł
 3. Konsultacja logopedyczna – 80 zł
 4. Fizjoterapia – 80 zł
 5. Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży wraz z opinią – 160 zł
 6. Diagnoza psychologiczna dorosłych wraz z opinią – 200 zł
 7. Diagnoza logopedyczna – 80 zł
 8. Diagnoza pedagogiczna – 80 zł
 9. Ocena dojrzałości szkolnej wraz z opinią– 150 zł
 10. Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii) – 230 zł
 11. Psychoterapia indywidualna – 100 zł
 12. Psychoterapia rodzinna , konsultacje rodzinne, terapia par – 100 zł
 13. Terapia pedagogiczna – 70 zł
 14. Terapia logopedyczna – 80 zł
 15. Terapia integracji sensorycznej – 80 zł
 16. Terapia biofeedback – 10 treningów 400 zł
 17. Zajęcia grupowe:
 • Trening umiejętności społecznych – pakiet 12 spotkań 1 raz w tygodniu – 600 zł/dziecko
 • Trening ortograficzny – pakiet 10 spotkań 1 raz w tygodniu – 400 zł

 

ZASADY PRZYJĘĆ:

 • Wizyty umawiane są telefonicznie.
 • Prosimy o odwoływanie wizyt najpóźniej do dnia poprzedzającego wizytę.
 • Czas oczekiwania na opinię to tydzień od daty złożenia przez klienta zapotrzebowania na opinię.
Powrót